Tlačové správy

Organizácia JEDEN RODIČ spustila projekt DigiRodič s podporou ČSOB Nadácie

Bratislava, 26. jún 2024 – Nezisková organizácia JEDEN RODIČ oznamuje, že získala grant vo výške 20 000 EUR od ČSOB Nadácie na realizáciu projektu DigiRodič. Tento projekt, ktorý začal 1. novembra 2023, má za cieľ zvýšiť povedomie a zručnosti v oblasti digitálnych technológií medzi osamelými rodičmi, ktorí patria medzi sociálne znevýhodnené skupiny.

Organizácia JEDEN RODIČ spustila projekt ranej starostlivosti a intervencie pre deti s podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Bratislava, 26. jún 2024 – Nezisková organizácia JEDEN RODIČ spustila projekt zameraný na ranú starostlivosť a intervenciu pre deti z marginalizovaných komunít a generačnej chudoby. Tento projekt, ktorý začal 1. decembra 2023, je financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a je podporený Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky​​.

Bratislavské re-use centrum KOLO sa zapája do Ročného programu pomoci pre rodiny, kde ostal iba JEDEN RODIČ

Bratislava, 21. marec 2024 (Medzinárodný deň jednorodičov) – Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) sa spájajú s organizáciou JEDEN RODIČ, n.o., a to za účelom systematickej podpory neúplných rodín na Slovensku. Jednorodičovské rodiny sa pod hranicu chudoby prepadávajú veľmi rýchlo, preto je včasná pomoc, obzvlášť v období zvyšujúcich sa cien, kľúčová. S problémom materiálneho nedostatku pomôže týmto rodinám KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia, prostredníctvom Ročného programu pomoci organizácie JEDEN RODIČ. Počas dvanástich mesiacov si z KOLO môžu prevziať bežné predmety, ktoré potrebujú.

Finančná Gramotnosť a osamelé rodičovstvo, dá sa to skĺbiť?

Bratislava, 9. február 2024 – Budovanie vzťahu k peniazom si počas projektu, Hospodárenie v čase inflácie, vytvárali osamelí rodičia z organizácie JEDEN RODIČ, n.o.. Štyridsať jedna rodičov malo možnosť rozšíriť si svoje vedomosti z finančnej gramotnosti a vzťah k peniazom, počas desiatich online workshopov. Tí rodičia, ktorí sa už nedostali na online workshopy, sa mohli vzdelávať cez video nahrávky v klientskej zóne organizácie: Môj život a ja. Videonahrávky tak zhliadlo 620 ďalších rodičov, ktorí sa vzdelávali samostatne online a získané vedomosti tak aplikovali do rodín a ich životov.

Historický Okamih pre Slovensko: memorandum o spolupráci vytvára „Platformu Potravinovej Pomoci Slovensko“

Bratislava, 30. október 2023 – na ustanovujúcom zhromaždení v Bratislave, Slovenská katolícka charita, Slovenský Červený kríž, Free Food – Jedlo pre všetkých, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Circular Slovakia, OZ Depaul, nezisková organizácia Jeden rodič a občianske združenie Vagus oficiálne podpísali Memorandum o Spolupráci. Týmto aktom vytvorili
„Platformu Potravinovej Pomoci Slovensko“, novú dobrovoľnú iniciatívu s cieľom zastaviť plytvanie potravinami na Slovensku a minimalizovať tvorbu potravinového odpadu. 

Zbierka Zastavme chudobu pomôže jednorodičovským domácnostiam. Verejnosť môže osamelých rodičov a ich deti podporiť finančne, ale aj potravinami

Bratislava, 15. október 2023 – Cieľom prvej verejnej zbierky n.o. JEDEN RODIČ, ZASTAVME CHUDOBU, je vyzbierať financie na  Ročný program pomoci pre lepší život osamelých rodičov a ich detí. Rovnako chce veľmi konkrétne poukázať na súčasnú zhoršujúcu sa situáciu jednorodičovských domácností. Od 16. do 22.10.2023 bude môcť verejnosť finančne podporiť  osamelých rodičov v dvanástich mestách. Pomocnú ruku podáva aj spoločnosť BILLA, ktorá počas Medzinárodného dňa boja proti chudobe (17.10.), zorganizuje zbierku potravín vo vybraných predajniach po celom Slovensku.

Na Slovensku je nový ohrozený druh! Je ním JEDNORODIČ SLOVENSKÝ

Bratislava, 21. marca 2023 – Inflácia na Slovensku vo februári stúpla na 15,4 percenta a vrátila sa na 22-ročný rekord z konca minulého roka. O raste cien počujeme už viac ako dvanásť mesiacov. Existujúce riešenia sú stále nedostačujúce. Organizácia JEDEN RODIČ sa rozhodla práve 21. marca, keď si pripomíname Svetový deň jednorodičovstva, oznámiť objav nového ohrozeného druhu. Je ním: JEDNORODIČ SLOVENSKÝ, po latinsky MONOPARENTUS SLOVAKUS…

Značka NOK spájaná s ochranou životného prostredia bude spolupracovať s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ

Bratislava, 18. mája 2022 – Značka NOK (Nemám odpadkový kôš) bude spolupracovať s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ finančnou podporou jej aktivít, ako aj pri vzdelávaní jednorodičov o ekonomických výhodách bezodpadovej domácnosti …

Povedzte osamelým mamám a otcom, že to zvládnu. BILLA ľuďom vyhlasuje Puzzle výzvu na podporu jednorodičov

Bratislava, 10. mája 2022 – Približne 200 000 tisíc detí na Slovensku nežije v kompletnej rodine. Bývajú v jednorodičovskej domácnosti, kde sú každodenné povinnosti, starostlivosť o deti, ako aj chodenie do práce – často hneď niekoľkých – na pleciach jednej dospelej osoby …

Príspevok na bývanie môže výrazne pomôcť osamelým rodičom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii

Bratislava, 21. apríla 2022 – Čoraz viac jednorodičov je v súčasnosti odkázaných na finančnú a hmotnú pomoc od charity alebo neziskových organizácií, keďže prepadávajú do pasce chudoby. Neexistuje totiž systémová pomoc štátu, ktorý by účinne vedela pomôcť tejto najohrozenejšej sociálnej skupine na Slovensku. Nezisková organizácia JEDEN RODIČ však upozorňuje, že čiastočným riešením tejto situácie by bol aj nový príspevok na bývanie …

Rastie počet jednorodičov v núdzi. Dôvodom je inflácia a ceny energií

Bratislava, 6. apríla 2022 – Čoraz väčšie percento jednorodičov je odkázaných na finančnú a hmotnú pomoc.  Nezisková organizácia Jeden rodič eviduje zvýšený záujem o potravinové a humanitárne balíky pomoci. Doručovateľská spoločnosť Packeta sa rozhodla tieto balíky doručovať týmto rodinám zadarmo …

Pred Vianocami umelci pomôžu vdovám, vdovcom a ďalším jednorodičom dreveným kolieskom

Bratislava, 11. novembra 2021 – Pomoc deťom osamelých rodičov je hlavným mottom umelcov, ktorí sa zapojili do výzvy a vytvorili zaujímavé výtvarné diela na drevenom koliesku. Ide o pokračovanie úspešného dobročinného projektu BUDE AKO NEBOLO. Z predvianočnej aukcie, ktorá sa bude konať 23. novembra v Divadle Nová Scéna. Výťažok si rozdelia hneď dve mimovládne organizácie: o.z. Súčasť života a n.o. JEDEN RODIČ …

Jednorodičovské rodiny potrebujú ľahší prístup k informáciám a komplexnú odbornú pomoc

Bratislava, 4. októbra 2021 – Nezisková organizácia JEDEN RODIČ, v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Centire a Akadémiou sociálnej ekonomiky Slovenskej sporiteľne, zorganizovali 29. septembra diskusný okrúhly stôl na tému: AKO POMÔCŤ JEDNORODIČOVSKÝM RODINÁM. Podujatia sa zúčastnilo 31 odborníkov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora …

Značka LOVELA BABY sa rozhodla podporiť neziskovú organizáciu JEDEN RODIČ

Bratislava, 13. septembra 2021 – PERTE S KĽUDNÝM SRDCOM A POMÁHAJTE. Takto znie spoločný názov projektu, prostredníctvom ktorého chce značka LOVELA BABY podporiť aktivity neziskovej organizácie JEDEN RODIČ. Misiou tejto organizácie je podporovať jednorodičovské rodiny a zlepšiť životy osamelým rodičom a ich deťom …

Active Citizens Fund Slovakia podporil projekt pre online vzdelávanie jednorodičov

Bratislava, 7. septembra 2021 – Nezisková organizácia JEDEN RODIČ pripraví vďaka grantovému programu Active Citizens Fund Slovakia sériu online vzdelávacích prednášok, školení a rozhovorov pre jednorodičov. V prvej fáze projektu budú klienti neziskovky prechádzať samovzdelávaním, ktoré pozostáva zo série krokov, pri ktorých si môžu nájsť riešenia na svoje životné situácie…

Spoločne strávený čas je v živote rodiny najdôležitejší

Bratislava, 20. augusta 2021 – Nezisková organizácia JEDEN RODIČ vďaka grantovému programu Hodina deťom, od Nadácie pre deti Slovenska, organizuje sériu aktivít na pomoc a podporu jednorodičovských rodín pod názvom „Čas pre deti“. Súčasťou projektu je séria spoločných výletov, kurzov rodičovských zručností, terapeutických sedení, ale aj prvý letný rodinný tábor pre rodičov a ich detí z jednorodičovských rodín …

Nový on-line zákaznícky systém CRM prináša unikátnu metódu práce s neúplnými rodinami

Bratislava, 24. máj 2021 – Nezisková organizácia JEDEN RODIČ vďaka grantu od Nadácie Pontis a fondu Pomoc Pomáhajúcim zlepší a zefektívni prácu odborných, humanitárnych pracovníkov a dobrovoľníkov s osamelými rodičmi. V spolupráci so softvérovou spoločnosťou SnazzyBee vytvorili jedinečný CRM systém (Customer Relationship Management), na prácu s neúplnými rodinami …

Dajme im spolu RABAKA

Bratislava, 21. marec 2021 – Situácia osamelých rodičov sa dramaticky zhoršuje. Dajme im spolu RABAKA, aby neuviazli v chudobe. Cieľom finančnej zbierky RABAKA je efektívna a rýchla pomoc, aby si mohli rodiny zabezpečiť základné životné potreby a aby sa s deťmi neocitli na dlažbe …

BILLA oslavuje Deň jednorodiča „Puzzle výzvou“

Bratislava, 19. marec 2021 – V nedeľu si pripomenieme Deň jednorodiča, ktorý prejavuje úctu všetkým osamelým mamám a otcom. Verejnú diskusiu o problémoch neúplných rodín otvorila spoločnosť BILLA v spolupráci s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ už minulý rok, a to prostredníctvom svojho projektu CHLEBODARCA …

Otvorený list vláde SR

Bratislava, 15. apríl 2020 – Sme presvedčení, že by bolo potrebné prijať efektívnejšie opatrenia na ochranu jednorodičovských rodín a detí počas krízy spôsobenou pandémiou, nakoľko v prípade zlyhania rodiča sú vystavené existenčnému ohrozeniu najmä nezaopatrené deti, čo je v rozpore so samotným právnym a sociálnym záujmom štátu na ich ochranu. Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme zváženie a následne prijatie týchto konkrétnych opatrení …

Nový KORONAVÍRUS ukazuje akí sme rodičia. Ak porušujeme nariadenie OSTAŤ DOMA, ohrozujeme naše deti a seba

Bratislava, 21. marec 2020 – Napriek všetkému, čo sa v týchto dňoch vo svete deje, dnešný 21. marec je Medzinárodný deň Jednorodiča! #DenJednorodica Tento deň, bol v roku 1984 stanovený na počesť a uznanie oddanosti a dôležitej úlohy jednorodičov v životoch nezaopatrených detí a celej neúplnej rodiny …

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ a Bonami pomôžu 14 rodinám v núdzi

Bratislava 9. októbra 2019 – Charitatívny projekt #dakujemezavzdelanie, ktorý na začiatku augusta spustilo Bonami.sk v spolupráci s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ, chce zvýšiť povedomie o problematike rodín, v ktorých sa o deti stará iba jeden rodič …

Aj na Slovensku už majú osamelí rodičia svoju neziskovku

Ste osamelý rodič? Zapojte sa do prieskumu a dajte nám vedieť, čo vás trápi …

Pomôžte deťom z rodín v núdzi - robíme zbierku na krúžky a pomôcky

Bratislava 1. august 2019 – Leto ešte v plnom prúde, ale škola je o mesiac späť a osamelí
rodičia už teraz riešia z čoho uhradia pomôcky a krúžky. Rodiny v núdzi, s jedným príjmom, si nemôžu dovoliť zabezpečiť vzdelanie pre ich deti, na aké majú talent. Deti sú výnimočné vďaka výchove, akú im rodičia poskytujú. Rodiny v núdzi, s jedným príjmom, si nemôžu dovoliť zaplatiť školské pomôcky alebo krúžky …

Na Slovensku sú samovraždy druhou príčinou úmrtí detí a mládeže po autonehodách. Podľa komisára pre deti za to môže aj nárast chudoby. Tou je na Slovensku aktuálne ohrozených takmer 900-tisíc obyvateľov. Najviac ohrozenou skupinou sú osamelé matky a mnohopočetné rodiny.