Ďakujeme podporovateľom:

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú rodiny s jedným rodičom, aby mohli žiť
bezpečné, plnohodnotné a šťastné životy.

Dotácie

Nadácie

Občianske združenia

Firmy a organizácie

Mediálni partneri

Samospráva

Verejné zbierky a iniciatívy

Staňte sa podporovateľom JEDEN RODIČ, n.o.

Spolupráca s JEDEN RODIČ, n.o. má pozitívny vplyv na kvalitu života rodín, detí a rodičov. Svoju pomoc zameriava na rodiny, kde pri výchove deti je prítomný iba jeden rodič.

Aj vo vašej firme alebo organizácii sú zamestnanci, ktorí sami vychovávajú svoje deti. Preto zdôrazňujeme hodnoty, ktoré jeden rodič potrebuje na to, aby dobre vychoval svoje deti v spoločnosti. Aj vaša organizácia sa môže stať súčasťou jedinečnej pomoci rodinám, kde sa na výchove detí zúčastňuje iba jeden rodič.

Staňte sa súčasťou „spoločnej rodiny“ podporovateľov jedinej neziskovej organizácie, ktorá nahlas hovorí o potrebne pomoci neúplným rodinám. Firemné partnerstvo pre nás znamená v prvom rade dialóg s podporovateľom, keď spoločne vytvárame a realizujeme užitočné kroky, ktoré vedú k zlepšeniu kvality života členov jednorodičovských domácností.