Náš tím

Zakladatelia

Eva Marková
Eva Marková Riaditeľka
Patrik Kajúch
Zakladajúci člen

Radko Duda
Člen správnej rady

Klientský servis

Veronika Kačmarová
Projektová manažérka
Ivica Škarbová
Humanitárna pomoc
Magdaléna Hugecová
Sociálna pracovníčka
Iveta Kudračová
Sociálna pracovníčka
Michaela Cedzová
Psychologička
Kvetoslava Sládkovičová
Kariérna poradkyňa
Angelika Bencová
Ekonomická poradkyňa
Karolína Ivanová
Životná koučka
Pavol Lepieš
Právnik
Veronika Balíková
Peer pracovník

Prvý kontakt
JUDr. Mária Dvončová
Externá právna poradkyňa

Veronika Poláková
Externý psychológ