Náš tím

Zakladatelia

Eva Marková
Eva Marková Riaditeľka
Patrik Kajúch
Zakladajúci člen

Radko Duda
Člen správnej rady

Klientský servis

Veronika Kačmarová
Projektová manažérka
Miroslav Magdech
Odborný garant
Helena Stodolová
Sociálna pracovníčka
Magdaléna Hugecová
Sociálna pracovníčka
Iveta Kudračová
Sociálna pracovníčka
Michaela Cedzová
Psychologička
Karolína Ivanová
Životná koučka
Simona Beňová
Ekonomická poradkyňa
Kvetoslava Sládkovičová
Kariérna poradkyňa
Pavol Lepieš
Právnik
Ivica Škarbová
Humanitárna pomoc

Prvý kontakt
Veronika Balíková
Peer pracovník
JUDr. Mária Dvončová
Externá právna poradkyňa
Veronika Poláková
Externý psychológ