Dobrovoľníci

Poznáte rodiny, kde je na výchovu detí prítomný jeden rodič? Máte sociálne
cítenie a radi by ste im pomohli?

Zistite ako môžete pomôcť jednorodičovským rodinám

Kódex správania sa dobrovoľníkov a členov JEDEN RODIČ, n. o.

Ako predstavitelia (zamestnanci a dobrovoľníci) sme zodpovední za spôsoby, akými pracujeme. Máme povinnosť udržať seba a ostatných v bezpečných podmienkach. Dosahujeme to zachovávaním súkromia, bezpečnosti, starostlivosti a profesionálneho prístupu k práci a k dobrovoľníctvu. Správame sa spôsobom, ktorý dokazuje integritu, zrelosť a dobrý úsudok a udržuje hodnoty neziskovej organizácie JEDEN RODIČ.

Chcete sa k nám pridať?

Zamestnanec a dobrovoľník je: priateľský, zdvorilý a milý po celý čas

  • Pristupujeme starostlivo ku všetkým s dôstojnosťou a rešpektom bez ohľadu na vek, pohlavie, postihnutie, rasové, náboženské presvedčenie, sexuálnu orientáciu, vzhľad alebo kultúrne zázemie, manželstvo alebo občianske partnerstvo, tehotenstvo a materstvo.
  • Vykonávame našu prácu s cieľom minimalizovať riziká pre zdravie, bezpečnosť a blahobyt.
  • Rešpektujeme súkromie a hranice iných ľudí.
  • Vytvárame a udržujeme ne-defenzívne, nekritické postoje, v ktorých sa môže viesť diskusia o otázkach a obavách v jednorodičovských domácnostiach.
  • Hľadáme podporu pre takto znevýhodnené rodiny.

 

Čo nerobíme:

  • Nevytvárame návrhy alebo neposkytujeme rady, ktoré sú nevhodné, obťažujúce, zneužívajúce, sexuálne provokatívne, ponižujúce alebo kultúrne nevhodné.
  • Nezapájame sa do akéhokoľvek fyzického kontaktu, ktorý je nevhodný alebo potenciálne zneužívajúci.
  • Nesponzorujeme nezákonné, nebezpečné alebo neúctivé aktivity.

 

Zaviazali sme sa poskytovať bezpečné a podporné prostredie pre všetkých, ktorí sú zapojení do neziskovej organizácie JEDEN RODIČ, kde ľudia a organizácie chcú spolupracovať na zlepšení kvality života rodín s jedným rodičom.

Bez vás by to nebolo možné.

Zistite ako môžete pomôcť jednorodičovským rodinám