Kontakt

Ďakujeme, že ste sa rozhodli nás kontaktovať

Sídlo

JEDEN RODIČ, n.o.
Magurská 6435/37
974 11 Banská Bystrica

e-mail: info@jedenrodic.sk

Kancelária prvého kontaktu

JEDEN RODIČ, n.o.
Pribinova 7828/19
81 109 Bratislava

JEDEN RODIČ, n.o

IČO: 523 658 08
DIČ: 212 107 3053

Číslo transparentného účtu:
SK07 8330 0000 0028 0183 3618

Právna forma:
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
(viac na Register neziskových organizácií SR)

Kontaktný formulár