Finančný sprievodca JEDNORODIČA

Štartujeme nový projekt !

Podľa prieskumov je finančná gramotnosť na Slovensku stále nízka, pričom až 62 % Slovákov nemá dostatočné znalosti o finančnom plánovaní a správe svojich financií. Navyše, viac ako polovica domácností nemá vytvorenú žiadnu finančnú rezervu, čo zvyšuje ich zraniteľnosť v prípade nečakaných výdavkov. Tento projekt je preto dôležitým krokom k zlepšeniu finančnej stability a znalostí jednorodičov, čo prispeje k lepšiemu životu ich rodín.

S podporou Nadácie Národnej banky Slovenska štartujeme projekt finančného vzdelávania

Grant vo výške 5 000 € bude použitý na vytvorenie Finančného sprievodcu JEDNORODIČA, ktorý poskytne jednorodičom praktické rady a nástroje na efektívne riadenie
rodinných financií. Cieľom projektu je vybudovať u jednorodičov návyk, pravidelne sa venovať finančnému plánovaniu a zaznamenávať si príjmy a výdavky. Sprievodca bude obsahovať pracovné listy, nákupné zoznamy a odporúčania na tvorbu úspor, pričom bude testovaný desiatimi klientmi počas troch mesiacov. Výsledkom budú aj videonávody dostupné online, aby sa uľahčila edukácia rodičov v oblasti finančného poradenstva.

Financovanie vydania príručky

Táto aktivita je financovaná z Grantových programov Nadácie NBS (www.nadacianbs.sk).

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na ekonom@jedenrodic.sk.