Žiadosť o pomoc

Ste jednorodič? 
Dajte nám o sebe vedieť a spoločne sa pokúsime dosiahnuť zmenu. Lepší život pre nás a naše deti. 
Vyplňte prosím formulár nižšie.

  Týmto udeľujem výslovný súhlas podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s zhromažďovaním, spracovávaním a uchovávaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti na účely činnosti organizácie JEDEN RODIČ, n.o.. Súhlasím som spracovávaním a uchovávaním týchto údajov aj v elektronickej podobe. Tento súhlas udeľujem na obdobie 10 rokov alebo do doby kým nebudú moje osobné údaje odvolané. Bol som poučený o svojom práve odmietnuť alebo odvolať takýto súhlas písomne alebo ústne. Odvolanie súhlasu so pracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť na spracovanie na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Beriem na vedomie, že v prípade akýchkoľvek pochybností so spracovaním osobných údajov mám právo kontaktovať zodpovednú osobu na e-mailovej adrese. info@jedenrodic.sk


  Pre poskytnutie pomoci, je potrebné, aby ste boli u nás už zaregistrovaný. V prípade, že ešte nie ste, prosím registrujte sa.


  Ak telefón nemáte, uveďte prosím telefónne číslo (v medzinárodnom formáte napr, +421....) na inú kontaktnú osobu, meno osoby a váš vzťah k nej

  Údaje potrebné k žiadosti o pomoc  Aký druh pomoci potrebujete?
  V prípade ak si nie ste istý, vyplňte obidve.
  Odborná pomocHumanitárna pomocPotravinová pomoc

  Vyberte si výdajné miesto
  (miesto upresníme po dohode s koordinátorom)
  Ako ste sa o nás dozvedeli?
  Transparentný účet
  JEDEN RODIČ, n.o.: 
  SK0783300000002801833618

  Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
  PODPORILI NÁS