Asistenti pre deti z jednorodičovských rodín

Projekt Asistenti pre deti z jednorodičovských rodín sa venuje ranej starostlivosti detí vo veku od 0 do 6 rokov, ktoré vyrastajú v prostredí generačnej chudoby len s jedným rodičom.

Pri doterajšej práci s dospelými ale aj deťmi vnímame veľkú materiálnu ale aj sociálnu depriváciu v rodinách. Mnohé deti na ktoré máme pri našej práci dosah sa narodili a vyrastajú v podmienkach s nedostatočnou hygienou, v materiálnej deprivácii, s nedostatkom kvalitných potravín, čo má zlý vplyv na ich vývoj a vývin. Vyrastajú v nezdravom sociálnom prostredí, často bez pozitívnych rodičovských vzorov.

Pomocou starostlivosti a vedenia zaškolenými asistentmi a zaradením sa do predprimárneho vzdelávania, budú mať deti, ktoré absolvujú tento projekt väčšiu šancu vyrovnať sa deťom z bežného prostredia. Tým získajú možnosť vzdelaním si vybudovať lepšiu budúcnosť a mať šancu na lepšie pracovné uplatnenie.

Cieľová skupina

Podľa aktuálnych štatistík ŠÚ je ohrozených prepadom do chudoby 180 tisíc jednorodičovských domácností. Aktuálne máme v našej databáze viac ako 2 500 jednorodičov a 400 detí vo veku do 6 rokov. Z nich až 15% žije v prostredí generačnej chudoby.

Tento projekt sa zameriava práve na deti klientov z prostredia generačnej chudoby, s ktorými už pracujeme, ale aj klientov, ktorých máme v databáze, vieme o ich situácii ale z kapacitných dôvodov sme s nimi doteraz nepracovali.

Realizácia projektu

Projekt sa realizuje v okresoch: Michalovce, Trebišov, Vranov nad Topľou, Prievidza a Levice

V projekte sa budú asistentky chodiť venovať deťom predškolského veku (do 6 rokov), budú rozvíjať hrubú a jemnú motoriku detí, ich rečové, sluchové schopnosti cez rôzne hry, a pod.

Deti sú z jednorodičovských rodín, vyrastajúce v generačnej chudobe. Cieľom projektu je, aby deti začali predškolskú prípravu.

Galéria aktivít

Stretnutia s asistentkami

Príklady aktivít s deťmi

Handlová

Handlová, okres Prievidza, 5.2.2024, stretnutie s p. primátorkou za účelom nadviazania spolupráce.

Handlová

Handlová, návštevy jednorodičov s dieťatkom. Aktivity na rozvoj jemnej motoriky.

Prievidza

Prievidza, návštevy jednorodičov s dieťatkom. Aktivity na rozvoj jemnej motoriky.

Levice

Vojany, Markovce, Krišovská Liesková

Vranov nad Topľou

Hanušovce nad Topľou

Sečovce

Zemplínska Teplica

Financovanie a trvanie projektu

Tento projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.

Projekt trvá od 1.12.2023 do 30.11.2025