Kto sme

Len prežité je pochopené...
„Chceme zlepšiť životy jednorodičov s jedným, alebo viacerými deťmi, prostredníctvom reálnej pomoci a zlepšenia podmienok v sociálnom systéme Slovenska."
-- Eva Marková
zakladateľka  JEDEN RODIČ, n.o.
Správna rada:
Radko Duda
prof. Miroslava Szarková
Andrej Mikula

Dozorná rada (revízor):           
Patrik Kajúch
Sme rodičia a ľudia, ktorí žijú život jednorodiča, alebo poznajú aké to majú tieto rodiny náročné. Rozhodli sme sa založiť neziskovú organizáciu JEDEN RODIČ, lebo chceme dosiahnuť pozitívnu zmenu pre osamelých rodičov a ich deti. 

Sme prvá a jediná organizácia, ktorá pomáha rodinám, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Ten druhý rodič sa odsťahoval, rozviedol a nepodieľa sa rovnakou mierou na výchove detí, nehlási sa k dieťaťu alebo zomrel. Viac tu.

Zakladatelia

Eva Marková
Už sedem rokov žijem život rodiča, ktorý sám vychováva deti, vedie domácnosť, pracuje, je mamou, ale aj otcom v jednom. Sama som hľadala spôsob ako to celé ustáť tak, aby som ostala láskavou a milujúcou ženou, mamou, ale aj racionálnym „tatom" - rodičom, ktorý s nadhľadom a vtipom zvládne aj náročné obdobia v živote. 
Mala som veľa otázok a takmer žiadne odpovede. Hľadala som medzi štátnymi inštitúciami, úradníkmi, koučmi, mentormi, právnikmi, na Slovensku, ale aj v zahraničí. V roku 2018 som začala na túto tému písať do Mojej Psychológie. Až raz jedno skoré ráno vznikla myšlienka neziskovej organizácie JEDEN RODIČ, a tak sa to celé začalo. 

Oldrich Kosť 
Všetko, čím som si prešiel, čím si práve prechádzam, ako aj kroky, ktoré ešte len podniknem, budú vo väčšej či menšej miere spojené s tým, že v minulosti u mňa nastal „kolaps rodiny". Každý, kto si podobnou skúsenosťou prešiel, vie, že táto skutočnosť ovplyvňuje každú stránku života, každého zúčastneného. Ani náhodou sa nesťažujem! Pretože práve „negatívne" skúsenosti sú tie, ktoré nás formujú najviac. Vtedy spoznávame sami seba i svojich najbližších. Dokonca si myslím, že „negatívne" skúsenosti sú pre naše životy esenciálne. Prečo sa nepozerať na rozpad rodiny z viacerých uhlov? Čo je na rozpade/rozchode negatívne? Ako vieme tieto aspekty čo najviac eliminovať? Čo je na rozvode pozitívne? Čo sme sa naučili, čo sa naučíme? Čo s pocitom viny? Dokáže nás niekam posunúť, alebo je to len lenivosť či pohodlnosť pozrieť sa do svojho vnútra poučiť sa a ísť ďalej? Ako sa učíme brániť voči emocionálnemu vydieraniu, keď sa v strede nachádza naše vlastné dieťa? Kde vziať financie a zároveň mať dostatok energie pre svoje dieťa? Kde brať energiu pre seba? Pretože ak ju nebudem mať ja, ako ju chcem posúvať ďalej? Takýchto otázok je mnoho. A ten, ktorý ich v sebe spracoval, dokáže ponúknuť manuál, akýsi návod, súslednosť pomocných krokov pre tých, ktorých to všetko len čaká. Iste, nedá sa všetko predvídať, ale niekedy pomôže, keď niekto v temnej chvíľke pri vás stojí – prípadne vás upozorní na možné riziká. TO je, myslím, mojím najväčším motívom, prečo som sa stal spoluzakladateľom neziskovej organizácie JEDEN RODIČ. Je dôležité ukázať ostatným, že hoci cesta môže byť tŕnistá a nebude na nej svietiť len slnko, jednako sa netreba opúšťať. Práve naopak, je potrebné vyhrnúť si rukávy a začať na sebe pracovať. Pochopiť, že veci sa dajú meniť a zmeniť. Nebáť sa odvážnych krokov, ktoré sa často pri povrchnom pohľade zdajú až samodeštruktívne. Pokúsiť sa v čo najväčšej miere zmazať v spoločnosti ten pokrivený, posudzujúci pohľad: Ty si rozvedený? To je koniec. To dieťa nemá oboch rodičov? Ó, môj Bože. Niekedy stačí ako pomoc len pohľad, slovo, veta... Inokedy rozhovor či odporučenie odbornej pomoci psychológa, kouča atď. Buďme teda tou pomocnou rukou.

Patrik Kajúch 
Nikdy by som nepripustil, že sa rozvediem a uvidím svoje deti len v stanovené dni. Chcem pomôcť, lebo si tým prechádzam a dotýka sa to predovšetkým detí a v podstate to zasiahne každú rodinu. Ale tiež, toto sú fajn ľudia a veríme projektu, ktorý môže reálne pomôcť ďalším rodinám. Bol by som veľmi rád, keby nezisková organizácia JEDEN RODIČ a aktivity, ktoré podnikáme, skrátili čas návratu z čiernej bubliny pre každého, kto prejaví záujem.

Andrej Mikula
Keďže počet jedno-rodičov na Slovensku aj v iných krajinách stále stúpa, som presvedčený, že týmto ľuďom treba pomôcť. Nemám zatiaľ osobnú skúsenosť ani len so svadbou. Ale tejto myšlienke verím. A rovnako aj tomu, že som schopný myšlienku Jedného rodiča rozšíriť ďalej.

      

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS