O nás

Len prežité je pochopené…

Sme rodičia a ľudia, ktorí žijú život jednorodiča, alebo poznajú aké to majú tieto rodiny náročné. Rozhodli sme sa založiť neziskovú organizáciu JEDEN RODIČ, lebo chceme dosiahnuť pozitívnu zmenu pre osamelých rodičov a ich deti.

Sme prvá a jediná organizácia, ktorá pomáha rodinám, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Ten druhý rodič sa odsťahoval, rozviedol a nepodieľa sa rovnakou mierou na výchove detí, nehlási sa k dieťaťu alebo zomrel.

Misia

Našou úlohou je podporovať jednorodičovské rodiny. 

Chceme zlepšiť životy osamelým rodičom a ich deťom prostredníctvom reálnej pomoci a zlepšenia podmienok v sociálnom systéme Slovenska a v spoločnosti. 
 
Chceme, aby rodičia a deti v týchto rodinách mohli žiť bezpečné, plnohodnotné, úctyhodné a šťastné životy. Zasadzujeme sa za spoločnosť, v ktorej sa s jednorodičom a ich deťmi zaobchádza spravodlivo. 

Vízia

Svet, v ktorom môžu dôstojne žiť a rozvíjať sa rozmanité rodiny.

Hodnoty

Vytrvalosť
Oceňujeme snaženie jedného rodiča, ktorý sám vychováva svoje deti.

Dôveryhodnosť

Rodiny s jedným rodičom sa na nás môžu obrátiť. Poskytujeme odbornú, relevantnú a systematickú poradenskú prácu založenú na dôkazoch.


Vzdelanosť

Poskytujeme vedomosti a zručnosti, ktoré rodičia potrebujú, aby viedli dôstojné životy.


Férovosť

Sme za spravodlivý prístup k rodinám s jedným rodičom zo strany štátneho a súkromného sektora.


Tímová práca
Pracujeme v tímoch, aby sme spoločne dokázali viac.

Ciele

  • Skrátiť toto náročné životné obdobie, aby deti a rodičia mohli začať od znova.  
  • Zlepšiť a skvalitniť podmienky života jednorodičovských domácností.
  • Minimalizovať akékoľvek negatívne vplyvy na život a blaho detí, ktoré vyrastajú v rodinách s jedným rodičom.
  • Vytvoriť centrá, kde jednorodičia a ich deti môžu prísť žiadať o pomoc a pravidelne sa stretávať.
  • Spustiť online platformu, cez ktorú sa môžu rodičia vzdelávať, získavať informácie, sťahovať si žiadosti.
  • Zasadiť sa o zmeny v sociálnom systéme Slovenska.
  • Právne uznať pojem jednorodiča, ktorý vychováva jedno a viac nezaopatrených detí a ktorý si zaslúži zvýšenú pozornosť štátu a verejných inštitúcií z dôvodu zvýšeného rizika ohrozenia chudobou a sociálnym vylúčením.

„Chceme zlepšiť životy jednorodičov s jedným, alebo viacerými deťmi, prostredníctvom reálnej pomoci a zlepšenia podmienok v sociálnom systéme Slovenska."

Zakladatelia

JEDEN RODIČ n.o. založili: Eva Marková, Oldrich Kosť, Patrik Kajúch, Andrej Mikula a Radko Duda.

Na Slovensku sú samovraždy druhou príčinou úmrtí detí a mládeže po autonehodách. Podľa komisára pre deti za to môže aj nárast chudoby. Tou je na Slovensku aktuálne ohrozených takmer 900-tisíc obyvateľov. Najviac ohrozenou skupinou sú osamelé matky a mnohopočetné rodiny.