Pomáhame rodinám s jedným rodičom

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ podporuje rodiny, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Aby mohli žiť bezpečné, plnohodnotné, úctyhodné a šťastné životy.
REGISTROVAŤ
74, 000

DETÍ

vyrastá v rodinách iba s jedným rodičom a sú ohrozené chudobou.
vyše 40 %

ROZVODOVOSŤ

takmer každé druhé manželstvo na Slovensku sa končí rozvodom.
51, 000

RODIČOV

vychováva svoje deti sami, čo je obrovská finančná aj psychologická záťaž.
0 %

PODPORA

až doteraz sa jedno-rodičovským rodinám s jedným rodičom nevenovala žiadna pomoc.

Činnosti a Programy

Poskytujeme informácie a pomáhame osamelým rodičom prejsť náročným životným obdobím dôstojnejšie a bezpečnejšie.

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA