Sledujte nás

Pomáhame jednorodičovským rodinám

JEDEN RODIČ n.o. podporuje rodiny, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Aby mohli žiť plnohodnotné a šťastné životy.
REGISTROVAŤ
74, 000

DETÍ

vyrastá v rodinách iba s jedným rodičom a sú ohrozené chudobou.
vyše 40 %

ROZVODOVOSŤ

takmer každé druhé manželstvo na Slovensku končí rozvodom. K tomuto číslu treba pripočítať rozpadnuté kohabitujúce páry.
51, 000

RODIČOV

vychováva svoje deti sami, čo je obrovská finančná aj psychická záťaž.
0 %

PODPORA

až doteraz sa jedno-rodičovským rodinám s jedným rodičom nevenovala žiadna pomoc.

Kto je jednorodič?

Jednorodič je dospelá osoba, ktorá žije s nezaopatreným dieťaťom alebo deťmi v spoločnej domácnosti a v tejto domácnosti nežije s manželkou, manželom, partnerom alebo partnerkou s ktorým by spoločne vychovávali deti.
Zistiť viac

Otvorený list vláde

Jednorodičia žiadajú vládu o pomoc otvoreným listom.

 

Potrebujú pomôcť s riešením finančnej otázky ako aj starostlivosti o deti v čase karantény.

  • Záchrana rodinných rozpočtov - finančný balíček pomoci a opatrenia pre jednorodičovské rodiny.
  • Jasné stanovisko a nariadenie k úprave práv styku s dieťaťom / deťmi počas karantény.

 

Prečítajte si celé znenie otvoreného listu >

Činnosti a Programy

Poskytujeme informácie a pomáhame jednorodičom prejsť náročným životným obdobím dôstojnejšie a bezpečnejšie.

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram