Sledujte nás

Pomáhame jednorodičovským rodinám

JEDEN RODIČ n.o. podporuje rodiny, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Aby mohli žiť plnohodnotné a šťastné životy.
REGISTROVAŤ
74, 000

DETÍ

vyrastá v rodinách iba s jedným rodičom a sú ohrozené chudobou.
vyše 40 %

ROZVODOVOSŤ

takmer každé druhé manželstvo na Slovensku sa končí rozvodom.
51, 000

RODIČOV

vychováva svoje deti sami, čo je obrovská finančná aj psychologická záťaž.
0 %

PODPORA

až doteraz sa jedno-rodičovským rodinám s jedným rodičom nevenovala žiadna pomoc.

Kto je jednorodič?

Jednorodič je osoba, ktorá žije s dieťaťom alebo deťmi a nemá manželku, manžela, žijúceho partnera s ktorým by v spoločnej domácnosti vychovávali deti.
Zistiť viac

Činnosti a Programy

Poskytujeme informácie a pomáhame jednorodičom prejsť náročným životným obdobím dôstojnejšie a bezpečnejšie.

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram