Sledujte nás

Aj jednorodičovské rodiny majú právo na plnohodnotný život.

V ceste im stojí množstvo prekážok.

Našim poslaním je im pomáhať pri ich prekonávaní.

Nie je jednoduché plniť úlohy za oboch rodičov, ak žijete ako jednorodič.
Kto je jednorodič >
Organizácia JEDEN RODIČ pomáha rodinám, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič.
Viac o organizácii
JEDEN RODIČ >

Trápia aj Vás tieto problémy?

Jednorodičovské rodiny musia zvládať všetky činnosti, ktoré v úplných rodinách zabezpečujú dvaja dospelí. Navyše, mnohí ešte nemajú doriešenú situáciu s bývalým partnerom. Prirodzene to prináša psychické problémy, celkovú vyčerpanosť a veľmi často finančné až existenčné problémy. Viac o častých problémoch jednorodičov >

Psychická vyčerpanosť

Po rozchode je to ťažké. Psychicky to nezvládam. Neviem sa vymotať. Trpia kvôli tomu aj moje deti.

Komunikácia s Ex

S Ex sa mi komunikuje veľmi ťažko. Nevieme sa skoro na ničom dohodnúť. Zámerne si robíme problémy.

Finančné ťažkosti

V rodine máme iba jeden príjem. Hoci dostávam výživné, nevieme sa na znížený príjem nastaviť. Máme finančné problémy.

JEDEN RODIČ, n.o. je tu aj pre Vás

Na Slovensku neexistuje podpora jednorodičovských rodín. Nezisková organizácia JEDEN RODIČ vznikla ako prvá a jediná organizácia, aby túto medzeru vyplnila. Hoci u nás vyše 150 000 rodičov vychováva svoje deti v jednorodičovských rodinách, štát sa o túto sociálnu skupinu nijako komplexne nestará. Pritom ide zraniteľnú skupinu často so psychickými i existenčnými problémami.

Vznikli sme, aby sme zastupovali jednorodičovské rodiny v komunikácii so štátnymi orgánmi a pomohli získať zákonom garantované práva a podporu jednorodičovských rodín.

Zároveň rozvíjame spoluprácu s 3. sektorom ako aj podnikateľskými subjektami, aby sme pre jednorodičovské rodiny získali podporu v najakútnejších oblastiach a uľahčili im ich ťažkú životnú situáciu.
Viac o organizácii JEDEN RODIČ >

Pomôžeme aj Vám

  • Odborná pomoc sociálneho pracovníka, psychológa a kouča na prekonanie najväčšej krízy a strachu a na získanie potrebného pokoja, sebaistoty a chuti ísť ďalej a plnohodnotne žiť a vychovávať deti.
  • Právnika a mediátora na pomoc v komunikácii s Vaším / Vašou ex, na nastavenie si pravidiel starostlivosti o deti a ukľudnenie často napätej situácie.
  • Rodinný finančný poradca na pomoc s nastavením rodinného rozpočtu na situáciu s 1 príjmom, aby ste sa vyhli možnému kolapsu rodinných financií a boli si schopný aj z mála vytvárať rezervu.
  • Kariérneho poradcu, aby ste znovu našli a upevnili sa vo svojich silných stránkach, zručnostiach a pripravili sa na získanie potrebnej práce a príjmu pre Vás a Vaše deti.

Ďalšie formy pomoci a podpory

Pomoc dobrovoľníka

Ste na všetko sáma / sám? Zišla by sa Vám pravidelná výpomoc? Môžete získať pomoc od dobrovoľníkov.

Zistite viac >

Pomoc v hmotnej núdzi

V spolupráci s 3. sektorom a podnikateľskými subjektami prinášame projekty, cez ktoré dokážeme financovať činnosť organizácie.

Zistite viac >

Štátna a komunálna  pomoc

Pozrite si prehľad sociálnych dávok štátu a komunálu sociálnu pomoc a zistite, na ktoré dávky máte nárok.

Zistite viac >

Informačný servis pre jednorodičov

Je veľmi dôležité, aby sa jednorodičia nepoddali ťažkej situácii a snažili sa pomôcť si aj sami. Informovanosť a vzdelávanie sa je v tomto procese veľmi dôležité. Preto pravidelne pripravujeme články na rôzne témy, ktoré jednorodičov trápia.

Zistite viac >

Ako získať pomoc od JEDEN RODIČ?

  1. Zaregistrujte sa ako jednorodič!
  2. Vyplňte žiadosť o pomoc, informácie o sebe, čo Vás trápi, aká je Vaša situácia a s čím by ste potrebovali pomôcť.
  3. Dohodneme si prvú konzultáciu.
  4. Navrhneme možný ďalší postup a ako by sme Vám vedeli pomôcť.
Zaregistrujte sa >

Pomôžte nám a my pomôžeme Vám - Zaregistrujte sa!

Čím viac nás bude, tým silnejší bude náš hlas. 

Zaregistrujte sa ako jednorodič. Pridajte sa k nám na sociálnych sieťach a zdieľajte naše príspevky so svojimi známymi a ďalšími jednorodičmi.
Iba spolu to zvládneme!

Pridajte sa k nám

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram