Kto je jednorodič

Jednorodič je dospelá osoba, ktorá žije s nezaopatreným dieťaťom alebo deťmi v spoločnej domácnosti a v tejto domácnosti nežije s manželkou, manželom, partnerom alebo partnerkou, s ktorým by spoločne vychovávali deti.

Sú to muži alebo ženy do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí vychovávajú nezaopatrené deti bez podpory partnera.

Dôvody, prečo sa stali jednorodičom, zahŕňajú: rozvod, rozchod, opustenie, smrť alebo uväznenie druhého rodiča, alebo adoptovanie si dieťaťa.

Rodina s jedným rodičom je rodina s nezaopatrenými deťmi, ktorej hlavou je jedna dospelá osoba — rodič alebo adoptívny rodič.

Jednorodič je:

  • osoba do dovŕšenia dôchodkového veku (maximálne do 64 rokov, kedy má nárok na riadny starobný dôchodok. Ženy idú do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa.),
  • rodič, nevlastný rodič, adoptívny rodič alebo zákonný zástupca nezaopatreného dieťaťa,
  • hlavný opatrovateľ aspoň jedného nezaopatreného dieťaťa. Dieťa musí žiť s vami v spoločnej domácnosti,
  • súrodenec – dospelá osoba, ktorá po odchode alebo smrti rodičov prebrala úlohu rodiča a stará sa a vychováva ostatných, zväčša mladších súrodencov,
  • má spoločný trvalý pobyt s nezaopatreným dieťaťom na jednej adrese a nie je nahlásený iný pobyt na žiadnej inej adrese na Slovensku,
  • nebývate s manželom/manželkou, partnerom/partnerkou alebo priateľom/priateľkou.

 

Ak žijete oddelene, ste rozvedený alebo vaše partnerstvo sa rozpustí/rozpadne musíte:

  • bývať oddelene od svojho manžela/manželky alebo partnera/partnerky najmenej 3 mesiace,
  • vyvinuli ste úsilie o získanie výživného od svojho manžela/manželky alebo partnera/partnerky (ak je váš partner/partnerka rodičom dieťaťa / detí), preukážete sa dokladmi o žiadosti o výživné alebo o rozhodnutí o výživnom
  • je váš manžel/manželka alebo partner/partnerka vo väzení (vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu).

 

Ak ste sa nezosobášili s rodičom svojho dieťaťa/detí, musíte sa usilovať o výživné od druhého rodiča, aby ste mohli byť evidovaný ako jednorodič.

„Koučka ma psychicky zdvihla. Vy z JEDEN RODIČ stojíte za mnou. Som Vám nesmierne vďačná. Koučka mi dala istotu, že sa nepriaznivá situácia zmení. Teraz už neriešim veci so strachom. Verím, že zmena príde."

Rodičia, nemusíte byť na všetko sami.
Pomôžeme aj Vám!