Ponuka spolupráce s JEDEN RODIČ

Ďakujeme za Váš záujem pomôcť s nami jednorodičovským rodinám v núdzi.

JEDEN RODIČ n.o. podporuje rodiny, kde je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič.

Prostredníctvom odbornej a humanitárnej pomoci pomáhame osamelým rodičom a ich deťom v jednorodičovských domácnostiach. V týchto rodinách toho chýba oveľa viac ako len druhý príjem. Či už ide o výchovu, starostlivosť o domácnosť alebo uživenie rodiny, rodičia sú na všetko úplne sami. Niektorí z nich navyše ani nemajú pravidelný príjem, lebo sú na trhu práce diskriminovaní.

K aktuálnemu dátumu už máme 150 rodín zaradených v Ročnom komplexnom  programe pomoci. Na zaradenie do programu čaká v poradí vyše 800 rodín z celého Slovenska.

Slovenské štatistiky ukazujú, že až v 150 tisíc domácnostiach je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič. Takto je vychovávaných až 200 tisíc detí.

Hlavným cieľom Ročného programu je, aby sa rodina naštartovala, získala nové zručnosti, vedomosti, podporu a udržateľne zlepšila kvalitu života. Poskytujeme unikátne riešenie ako sa vymaniť z pasce chudoby a zabezpečiť sebe a svojim deťom stabilný domov a budúcnosť.  

Počas 12 mesiacov má rodina k dispozícii sociálneho pracovníka a odborných poradcov z oblasti psychológie, financií, kariéry, života, práva či výchovy detí a vzťahov. Ak si to situácia vyžaduje, má rodina k dispozícii humanitárnu a potravinovú pomoc.

Všetky aktivity realizujeme za podpory CRM softvéru, ktorý nám umožňuje sledovať plán práce s rodinami v reálnom čase.

Ako môžete pomôcť vy nám?

  • Finančne….

Ako budeme komunikovať našu spoluprácu?

  • podstránka na webe jedenrodic.sk o našej spolupráci v sekcii Pomoc rodičom (napr. – https://jedenrodic.sk/nadacia-orange-program/ )
  • min. 1x za 2 mesiace post s označením spoločnosti o spolupráci
  • min. 1x za 6 mesiacov video z aktivít našej spolupráce
  • spomenuté partnerstvo medzi podporovateľmi na webe
  • spomenuté partnerstvo v podstránke o výsledkoch za rok 2023 (napr. uplynulý rok: https://jedenrodic.sk/rok-2022-v-skratke/)
  • spomenuté partnerstvo na prezentácii na tlačovej konferencii (vrátane loga na prezentácii) v roku 2024 (cca 21.3.2023 – Deň jednorodičovstva)
  • spomenuté partnerstvo v každom sprievodnom liste klientom JEDEN RODIČ v súvislosti s našou spoluprácou