Ponuka spolupráce s JEDEN RODIČ

Ďakujeme za Váš záujem pomôcť s nami jednorodičovským rodinám a deťom v núdzi.

Slovenské štatistiky ukazujú, že až v 22,06% domácnostiach (cca 420 tisíc) je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič. Takto je vychovávaných približne 700 tisíc detí.

JEDEN RODIČ n.o. podporuje rodiny, kde je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič.

Vyvinuli sme unikátny Ročný program komplexnej a systematickej pomoci pre rodičov a deti z jednorodičovských domácností.

Hlavným cieľom Ročného programu je, aby sa rodina naštartovala, získala nové zručnosti, vedomosti, podporu a udržateľne si zlepšila kvalitu života. Poskytujeme unikátne riešenie ako sa vymaniť z pasce chudoby a zabezpečiť sebe a svojim deťom stabilný domov a budúcnosť.  

Aktuálne už máme 196 rodín zaradených v Ročnom programe pomoci. Na zaradenie do programu čaká v poradí vyše 800 rodín z celého Slovenska.

Počas 12 mesiacov má rodina k dispozícii manažéra rodiny a odborných poradcov zo 7 oblastí, ako je psychológia, financie, kariéra, život, právo či výchova detí a vzťahy. Ak si to situácia vyžaduje, poskytujeme rodine humanitárnu a potravinovú pomoc.

Počas Ročného programu sa hodnotí situácia každej rodiny v kvartálnych míľnikoch. Na základe aktuálnych potrieb rodiny je upravený plán odborných poradenstiev na nasledujúce obdobie. Každá rodina využije pomoc minimálne 3 odborných poradcov a sprevádza ju pridelený manažér rodiny.

Všetky aktivity plánujeme a realizujeme v na mieru pripravenom softvéri, pre potreby práce so znevýhodnenými skupinami, čo nám zefektívňuje prácu v multidisciplinárnom tíme.

Ako môžete pomôcť vy nám?

 • Podporte nás finančne:
  • Ročný program pre 1 rodinu s deťmi, ktorý pokryje všetky vyššie spomenuté formy pomoci stojí na 12 mesiacov 6 000 Eur.
  • Link na darovanie / kontakt
 • Zapojte sa ako dobrovoľníci
  • Chcete pomáhať priamo v rodinách s deťmi?
  • Hľadáme dobrovoľníkov na 12 mesiacov pomáhajúcich v konkrétnych rodinách so starostlivosťou o deti, s domácimi prácami, aby sa osamelý rodič mohol plne sústrediť na odborné konzultácie a poradenstvo s našimi kolegami a na hľadanie riešení pre svoju rodinu, ako sa vymaniť z náročného životného obdobia a z chudoby.
 • Darujte nám materiálno-technické zabezpečenie
  • Rodinám chýba technické vybavenie ako napríklad tablety, notebooky, smartfóny pre účely odborného poradenstva, hľadania zamestnania, dodatočného vzdelávania, ale aj pre štúdium a rozvoj detí v škole a mimoškolských aktivitách.
 • Dajte nám k dispozícii priestory / sklady
  • Hľadáme priestory v rámci celého Slovenska na uskladnenie potravinovej a humanitárnej pomoci, ktorú pravidelne distribuujeme rodinám v našom Ročnom programe pomoci.

Ako môžeme komunikovať našu spoluprácu?

 • podstránka na webe jedenrodic.sk o našej spolupráci v sekcii Pomoc rodičom (napr. – https://jedenrodic.sk/nadacia-orange-program/ )
 • min. 1x za 2 mesiace post s označením spoločnosti o spolupráci
 • min. 1x za 6 mesiacov video z aktivít našej spolupráce
 • spomenuté partnerstvo medzi podporovateľmi na webe
 • spomenuté partnerstvo v podstránke o výsledkoch za rok 2023 (napr. uplynulý rok: https://jedenrodic.sk/rok-2022-v-skratke/)
 • spomenuté partnerstvo na prezentácii na tlačovej konferencii (vrátane loga na prezentácii) v roku 2024 (cca 21.3.2023 – Deň jednorodičovstva)
 • spomenuté partnerstvo v každom sprievodnom liste klientom JEDEN RODIČ v súvislosti s našou spoluprácou