Rok 2022 v skratke

Ďakujeme všetkým našim partnerom a darcom za Vašu podporu v roku 2022.

Aj vďaka Vám sa nám podarilo dosiahnuť:

  • 100 rodinám sme pomohli v Ročnom komplexnom programe,
  • 10 000 hodín odborných konzultácií dostali naši klienti,
  • 995 detí dostalo počas roka našu pomoc,
  • 620 rodín dostalo potravinovú pomoc,
  • 715 rodín dostalo humanitárnu pomoc,
  • 1 280 hodín pracovali naši dobrovoľníci,
  • 1 618 balíkov pomoci odišlo rodinám v celkovom objeme 5 771,8 kg.

Spolupráce s partnermi

OPLZ-2


Projekt KOMPOD
– Komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce sa stal naším prvým celoslovenským projektom financovaným vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac sa dozviete TU

Vďaka projektu KOMPOD sme mohli nielen spustiť pomoc pre jednorodičov v rámci komplexného Ročného programu pomoci, ale podarilo sa nám pripraviť strategické materiály, výstupy a procesy pre prácu JEDEN RODIČ, n.o. K nim patrí napríklad interná smernica, školenia zamestnancov a metodické postupy práce.

billa-ludom-obcianske-zdruzenie-logo-billa.sk_

BILLA Slovensko, prostredníctvom programu CHLEBODARCA pomohla 64 jednorodičovským domácnostiam, v ktorých dovedna vyrastá 152 detí. 36 rodín pritom tento rok získalo od projektu BILLA kartu na nákup potravín na 12 mesiacov, ako aj komplexné odborné poradenstvo, aby sa dokázali postaviť na vlastné nohy. Ďalšie rodiny podporil projekt CHLEBODARCA prostredníctvom potravinovej a humanitárnej pomoci. Do jednorodičovských domácností tak v roku 2022 bolo z BILLA doručených viac ako 4,6 tony potravín. Partneri projektu – spoločnosti Penam a Berto – navyše každú rodinu podporili pekárenskými a mäsovými výrobkami.

Spoločnosť BILLA Slovensko už tretí rok pomáha jednorodičom a počas Dňa Chlebodarcu sme vďaka našej spolupráci vyzbierali za jedno poobedie vyše 1 tonu potravín pre jednorodičov v núdzi. Prečítajte si viac na našej stránke.

SK_Nadacia_BLUE

Nadácia Slovenskej sporiteľne nám poskytla prostriedky na nákup školských potrieb pre 250 detí v projekte "Deťom z jednorodičovských rodín do školy".  Deti  sme vyberali z rodín, ktoré sú zaradené v Ročnom komplexnom programe pomoci. Všetko o našej pomoci s návratom detí do škôl sa dozviete TU.

Vďaka spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne sme sa v roku 2022 zamerali aj na zlepšenie systémov a pracovných procesov v dvoch projektoch: Vylepšenie procesov a systému multidisciplinárnej práce v tíme JEDEN RODIČ, n.o. a Naučme sa plánovať a dosahovať výsledky. Viac sa dozviete tu.

V neposlednom rade sme vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne mohli absolvovať vzdelávanie na NGO Academy vo Viedni a v Prahe, kde sa naši kolegovia naučili ako pracovať s donormi a aktuálne informácie z riadenia tretieho sektora.

dedoles

V spolupráci s organizáciou Dedoles sme v roku 2022 pomohli 10 rodinám jednorodičov na Slovensku, prostredníctvom unikátneho komplexného ročného programu pomoci a poradenstva JEDEN RODIČ, n.o. Každých 6 mesiacov Dedoles pomáhal taktiež aj humanitárnou pomocou, ktorá smerovala prioritne rodičom v programe, ale aj ďalším žiadateľom o pomoc . V balíčkoch si tak rodičia našli napríklad šľapky, spodné prádlo, rukavice či uteráky. Viac o spolupráci sa dozviete tu.

image 44

Vďaka spolupráci s Nadáciou Orange sa nám podarilo vytvoriť novú funkčnú a responzívnu webstránku www.jedenrodic.sk v projekte "Výnimočná podpora: Pomáhajme svet 2021".

Zamestnanci nadácie podporili počas roka jednorodičov humanitárnou zbierkou, ktorá sa rozdelila do 150 balíkov pomoci cez Vianočný fond pomoci Nadácie Orange.

Nadácia Orange sa spolupodieľala v roku 2022 na realizácii komplexného odborného programu pomoci a pomohla 10 jednorodičovským rodinám získať nové zručnosti v projekte "Komplexný program pomoci pre jednorodičovské rodiny – získanie pracovných a finančných zručností". Viac si prečítate tu.

Vďaka podpore Nadácie Orange sme našim klientom pripravili v spolupráci s eAcademy online školenie, aby si rozšírili svoje digitálne zručnosti a mohli nájsť prácu po akej túžia. Toto školenie bolo financované z programu Digitálny svet pre každého 2022 z Nadácie Orange v projekte Rozvoj digitálnych zručností v jednorodičovských rodinách. Školenie je dostupné registrovaným klientom tu.

lovela

LOVELA aj v roku 2022 podporila našich jednorodičov drogériou a zorganizovala zbierku finančných prostriedkov na celom Slovensku. Z každého predaného výrobku išlo vo februári a októbri 2022 0,15 centov na podporu jednorodičov, ktorí sú zaradení v Ročnom komplexnom programe pomoci organizácie JEDEN RODIČ, n.o. Viac o spolupráci si prečítate tu.

packeta-vertical

Vďaka našej dlhodobej spolupráci s Packeta Slovakia sme v roku 2022 odoslali 1 618 balíkov pomoci v celkovom objeme 5 771,8 kg. Medzi nimi bolo aj 250 balíčkov so školskými potrebami, humanitárna a potravinová pomoc a umožnili sme našim jednorodičom posielať si balíčky s pomocou zdarma. Vďaka spolupráci s Packeta Slovakia sme pripravili pôdu pre zasielanie pravidelnej potravinovej pomoci stovkám rodín v núdzi. Viac o spolupráci si prečítate tu.

image 42

Vďaka grantu od Active Citizens Fund - Slovakia sme vytvorili pre našich registrovaných jednorodičov klientskú zónu "Môj život a ja". Nájdu tam zaujímavé témy ako napríklad rodičovské práva, dlhy, uplatnenie na trhu práce, osobné financie a iné. Priebežne dopĺňame obsah. Vstup do zóny ma každý jednorodič, ktorý sa registruje cez našu webstránku.

Naše úspechy a ocenenia

Na základe rozhodnutia ministra práce Milana Krajniaka sa JEDEN RODIČ, n.o. stala členom poradného orgánu vlády – Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj. Rada bude pôsobiť v oblastiach, ktoré najviac ovplyvňujú rodinu a demografický vývoj a to najmä oblasť bývania, ochrany zdravia, vzdelávania, hmotnej a nehmotnej podpory rodín, výskumu a inovácií, práce a sociálnych záležitostí, verejných služieb, starostlivosti o deti.

Na unikátnej Mape sociálnych inovátorov, ktorú vytvorila Nadácia Pontis v spolupráci s Ashoka CZ&SK, nájdete až 461 osobností. Každý z nich je iný, no všetkých spája vôľa prispievať k pozitívnym zmenám v našej spoločnosti. V tomto roku sa k nim pridala aj Eva Marková, zakladateľka a riaditeľka JEDEN RODIČ, n.o. Spoznajte ich na www.mapainovatorov.sk.

Vďaka úsiliu našich dobrovoľníkov z tímu JEDEN RODIČ sme boli nominovaní na Srdce na dlani 2022, ktoré organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Vážime si prácu každého dobrovoľníka a do našej práce vkladáme skutočné celé srdce. Postúpili sme do národného kola!

JEDEN RODIČ, n.o. v spolupráci s partnermi zrealizoval už tretí okrúhly stôl na tému „Ako podporiť vznik novej schémy štátnej podpory jednorodičovským rodinám„. Jedným z hlavných bodov diskusie bolo nájsť spôsob ako podporiť vznik dávok na podporu bývania a iných životných potrieb pre jednorodičovské rodiny v núdzi.

Mesto Trnava prizvalo JEDEN RODIČ, n.o. aby sme sa na roky 2021-2025 stali členmi pracovnej skupiny Deti, mládež a rodina. Budeme zastupovať potreby jednorodičov a ich detí. Na stretnutí so zástupcami mesta Trnava sme sa dohodli na spustení pilotnej spolupráce a poskytnutie špecializovaných komplexných odborných služieb v rámci Ročného programu cez našu organizáciu obyvateľom – jednorodičom mesta Trnava. Viac informácii nájdete aj na mestskej webstránke pre komunitné sociálne služby https://socialnesluzby.trnava.sk/

Naše podujatia

Podarilo sa nám zorganizovať stretnutia s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Stretnutia sa uskutočnili v Materskom centre Pastierik v Košiciach a v Materskom centre Budatko v Bratislave. Podľa prezidentky, práve osamelí rodičia najviac čelia zdražovaniu a pomohol by im príspevok na bývanie, na ktorého zavedenie apeluje prezidentka už opakovane. Slovensko je jednou z mála krajín OECD, ktorá takúto pomoc zavedenú nemá. Viac si prečítate TU.

Zorganizovali sme stretnutie nášho tímu JEDEN RODIČ v Demänovskej Doline. Mohli sme to urobiť vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky cez náš aktuálny projekt KOMPOD– Komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce. Pripravili sme sa na nadchádzajúci rok 2023 a mohli sme sa konečne stretnúť všetci naraz osobne, keďže pracujeme v rôznych regiónoch Slovenska.
 

Na charitatívnej vernisáži  BUDE AKO NEBOLO II sme dražili drevené kolieska. Mohli sme vidieť diela od 46 významných slovenských výtvarníkov. Zisk z aukcie diel sa rozdelil medzi dve neziskové organizácie – JEDEN RODIČ, n.o. a Súčasť života, ktoré patrí pod @drevenokoliesko. Fotografie z podujatia nájdete TU.

Projekt ČAS PRE DETI mal v roku 2022 veľký úspech. Pre deti nie je nič dôležitejšie ako čas strávený s rodičmi. Vďaka podpore NDS sme zrealizovali 9 spoločných výletov jednorodičovských rodín, 10 terapeutických sedení pre deti a mládež, 1 letný tábor pre jednorodičov a ich deti, 4 kurzy rodičovských zručností a 7 hodín doučovania pre deti jednorodičov. #časpredeti

Krstili sme knihu Jara Bekra, Na toto vás nikto nepripraví: Zápisky otca. Večerom sprevádzala Adela Vinczeová a knihu do života uviedla Monika Hilmerová a Eva Marková. Výťažok z knihy poputuje k nám do JEDEN RODIČ.
 
 
Počas posledného adventného týždňa ste nás mohli nájsť v Aupark v Bratislave, pri vianočnom lounge. Bola to príjemná príležitosť stretnúť sa s ľuďmi a pozdieľať s nimi čo to znamená byť jednorodič. Šírením povedomia sa bude zlepšovať aj podpora jednorodičov v spoločnosti. Návštevníci mali možnosť podporiť JEDEN RODIČ, n.o. prostredníctvom QR kódu umiestneného na rôznych miestach v Aupark. Prečítajte si viac o akcii Sharing is caring TU.

Aj o tom, ako by mala vyzerať aktuálna pomoc štátu pri náraste cien pre osamelých rodičov s deťmi, a kde dlhodobo v pomoci rodičom zlyháva, sa redaktorka Televízia JOJ Lucia Stráňavová rozprávala s Evou Markovou z organizácie JEDEN RODIČ.

Výsledky nášho ročného programu pomoci

Juraj a jeho chalani sa tlačili traja v jednej izbe v garzónke. Počas absolvovania Ročného programu zmenili bývanie, dnes má každý svoju izbu, svoju posteľ, získali sprevádzanie, poradenstvo a najmä nové zručnosti od našich odborných poradcov. A tiež aj potravinovú a humanitárnu pomoc počas celého roka. A to vďaka tomu, že sami chceli spolupracovať a dosiahnuť v živote zmenu k lepšiemu.

Do náročnej životnej situácie sa môže dostať každý z nás. O čosi ťažšie to však majú jednorodičia, ktorí na výchovu detí zostali sami. S Helenou Brillovou zo Spiša sa život nemaznal. Kvôli dlhodobým zdravotným problémom si nevedela nájsť prácu. Avšak aj v tej najťažšej situácii sa snažila byť optimistická a nebála sa požiadať o pomoc iných.

Podporte nás aj v roku 2023. Darujte pravidelne a dajte pomocnú ruku jednorodičom.