Komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce

Projekt s názvom KOMPOD – Komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce začal 1.7.2023 a končí 30.11.2023. Týmto projektom podporujeme jednorodičov, ktorí nie sú aktívni na trhu práce.

Hlavný cieľ projektu je poskytovanie individuálneho odborného poradenstva, zameraného na podporu a pomoc klientom pri hľadaní pracovného uplatnenia, získanie a rozvoj pracovných zručností, ako aj stabilizácia celkovej životnej situácie, prostredníctvom odbornej pomoci pracovníkov organizácie JEDEN RODIČ. Odborný tím organizácie bude poskytovať klientom odborné pracovno-právne, psychologické, kariérne a ekonomické poradenstvo, ako aj životný koučing, za účelom progresu v životnej situácii klienta a jeho následnej schopnosti osobnostného progresu, či už vo forme pracovného uplatnenia, prípadne ďalšieho vzdelávania.

„Koučka ma psychicky zdvihla. Vy z JEDEN RODIČ stojíte za mnou. Som Vám nesmierne vďačná. Koučka mi dala istotu, že sa nepriaznivá situácia zmení. Teraz už neriešim veci so strachom. Verím, že zmena príde."

Na Slovensku sú samovraždy druhou príčinou úmrtí detí a mládeže po autonehodách. Podľa komisára pre deti za to môže aj nárast chudoby. Tou je na Slovensku aktuálne ohrozených takmer 900-tisíc obyvateľov. Najviac ohrozenou skupinou sú osamelé matky a mnohopočetné rodiny.

Cieľovou skupinou projektu sú neaktívni rodičia, ktorí spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

  • nie sú uchádzačmi o zamestnanie a teda nie sú evidovaní na Úrade práce,
  • nie sú zamestnaní a ani nemajú otvorenú, či pozastavenú živnosť,
  • neštudujú, a taktiež nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

 

Projekt prichádza s ponukou služieb a činností, ktoré týmto rodičom pomôžu v návrate na pracovný trh či už v podobe zamestnania, výkonu samostatne zárobkovej činnosti alebo ďalšieho vzdelávania.

Služby účastníkom projektu poskytuje náš tím kvalifikovaných odborníkov, ktorý tvoria sociálni pracovníci, psychologička, právnik, kariérny a ekonomický poradca, a životný kouč.

Počas jedného roka naši odborníci individuálne pracujú s každým jedným účastníkom projektu a pomáhajú mu s návratom na trh práce. Cieľom projektu je pomôcť účastníkom projektu zamestnať sa, otvoriť si živnosť, začať podnikať alebo pokračovať vo vzdelávaní.

Projekt KOMPOD (31208BXN5) – Komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Príklady dobrej praxe

Anamnestický rozhovor s klientom

Spolupráca s úradmi a organizáciami

Odborné poradenstvá

Humanitárna a potravinová pomoc

Intervízie ku klientom

Mediálne výstupy

Pol milióna detí u nás vyrastá v rodinách s jedným rodičom 
Funrádio, Adela a Sajfa, 15. september 2023
Nahrávka z archívu

Osamelí rodičia narábajú s časom efektívne, nemajú ho nazvyš 
SME, Dobré ráno, 17. júl 2023
Nahrávka z archívu

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ pomáha osamelým rodičom
Rádio BB FM, Rozhovor, 11. júl 2023
Nahrávka z archívu

Osamelí rodičia často nedokážu deťom zaplatiť strojček či okuliare. Ročný program im pomáha finančne aj psychicky.
Ahoj mama, 26. marca 2023
Článok na stiahnutie

SME Podcasty – K diskriminácii jednorodičov dochádza často, hoci na rodinný stav sa na pohovore nemôžu pýtať
SME, 9. január 2023
Záznam z archívu

Zladiť prácu a rodinu je náročné pre dvoch rodičov. Ako to má zvládnuť jeden?
Aktuality, rozhovor, 11. december 2023
Článok na stiahnutie

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ pomáha na Spiši
Televízia Regina, RTVS, 9. december 2022
Video z archívu

Pomôže vláda každému z nás? – osamelá matka zo Senca, učiteľka materskej školy Lýdia Kováčová
TA 3, Pozrime sa na to, 2. december 2022
Video z archívu

Prípadová štúdia

Je rozvedená. Napriek tomu, že je vyučená krajčírka, získavanie obživy jej sťažuje dlhodobý zdravotný problém. Tri staršie deti už zvládla vychovať a vypustiť z rodného hniezda, vychováva v ňom však ešte najmladšiu dcéru.
Pomáha jej naša n.o. JEDEN RODIČ v rámci projektu KOMPOD.
Pre ochranu klientky jej bolo zmenené meno.

Výsledky projektu

  • Ukazovateľ PCV31 – 172 ľudí sa zúčastnilo odborného poradenstva
  • Ukazovateľ P0968 – 7 ľudí do 30 rokov sme umiestnili na trh práce – zamestnali sa alebo rekvalifikovali
  • Ukazovateľ P0967 – 19 ľudí nad 30 rokov sme umiestnili na trh práce – zamestnali sa alebo rekvalifikovali

Požiadajte o pomoc

Ste jednorodič a radi by ste začali hľadať cestu k zamestnaniu, živnosti alebo ďalšiemu vzdelaniu? Ste v náročnej životnej situácii a hľadáte nový smer? Ozvite sa nám a spolu nájdeme vhodný projekt pre Vás. 

Ste jednorodič a potrebujete pomoc? Vyplňte registračný formulár na našej stránke.

Po vyplnení registrácie, nezabudnite vyplniť aj žiadosť o pomoc, vďaka ktorej Vás budeme môcť osloviť ohľadom účasti v projekte.

Informácie o Operačnom programe a Výzve OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 sú na stránkach: www.esf.gov.sk , https://www.employment.gov.sk/sk/.