ČAS PRE DETI je o spoločnom trávení voľných chvíľ detí a ich rodičov

Jednorodičovstvo si so sebou prináša veľmi veľa povinností a úloh. Niekedy máme pocit, že sme všetci v jednom kole. Mať úprimný a pekný vzťah s vlastnými deťmi je cieľom každého rodiča. Časom sa na deťoch naša správna výchova odrazí v tom, že oni samé majú pekné vzťahy s ľuďmi. Dobré medziľudské vzťahy formujú nielen rodičov, ale aj  samotné deti.  Nie je to však len o vzťahoch, ale aj o detskom vnímaní a otvorenosti k sebe navzájom. Deti sú tak asertívnejšie, empatickejšie. Tiež je dokázané, že spoločne strávené pekné chvíle s rodičmi znižujú u detí sklony k agresivite. Ako rodičia určite chceme, aby naše deti mali zdravý postoj k sebe, k nám, alebo aby sa nás nebáli a celkovo boli úprimné. Výskumy jasne hovoria, že tvarovanie týchto názorov začína v rodine.

Vďaka grantovému programu Hodina deťom, od Nadácie pre deti Slovenska, organizujeme sériu aktivít na pomoc a podporu jednorodičovských rodín pod názvom „ČAS PRE DETI“. Súčasťou tohto projektu je séria spoločných výletov, kurzov rodičovských zručností, terapeutických sedení, ale aj prvý letný rodinný tábor pre rodičov a ich detí z jednorodičovských rodín.

O projekte

Projekt „Čas pre deti“  je založený na troch dôležitých pilieroch, respektíve na prvkoch pomoci a podpory pre (nielen) deti a mladých ľudí, ktorí vyrastajú v jednorodičovských rodinách.

Prvým pilierom je PORADENSTVO – sprevádzanie detí v náročnejších obdobiach ich cesty životom. Úprimné, ľudské a zároveň odborne vedené rozhovory odborníkmi a odborníčkami tu budú pre nich v každom kúte Slovenska.

Druhým pilierom projektu je ZÁŽITOK – vytváranie priestoru pre rozvoj rovesníckych vzťahov. V rámci tohto piliera budú mať deti príležitosť stretnúť sa s rovesníkmi, deťmi a mladými, na letnom pobytovom tábore. Takisto, aj tu bude čas na rozhovor a zdieľanie sa.

Posledným, no nemenej dôležitým prvkom projektu, je POMOC rodičom pri zvládaní prekážok, ktoré v roli jednorodičov musia prekonávať. V rámci projektu sa lektori a odborníci z organizácie JEDEN RODIČ zamerajú najmä na podporu zvládania rodičovských zručností osamelých rodičov prostredníctvom kurzov zvyšovania rodičovských zručností.

Pre koho je pomoc určená?

Projekt je určený jednorodičovským rodinám, rodičom a ich deťom, registrovaným u nás, v organizácii JEDEN RODIČ, ktorí ale zároveň kompletne vyplnili  Žiadosť o pomoc. Tieto rodiny kontaktujeme a následne poznáme ich náročnú situáciu.

Do projektu zapájame rodiny, kde je rodič spolupracujúci, odhodlaný aktívne podieľať sa na riešení náročného obdobia a rovnako je aj dobrým vzorom pre svoje deti. Vtedy rodiča, ale aj jeho deti, sprevádzame cez toto náročné obdobie, napájame členov rodiny na skúsených odborníkov, ktorí pomáhajú s riešením problému alebo náročného obdobia v živote rodiny.

Nevieme pomôcť tým rodinám, kde rodič pasívne čaká na pomoc od niekoho iného, či už od našej organizácie, alebo od tretej strany a on sám pre pozitívnu zmenu v rodine nechce urobiť nič. Taktiež nevieme pomôcť rodinám, kde rodič nechce byť motivujúcim vzorom pre svoje deti, opakovane sa sťažuje na svoju náročnú situáciu a neprijíma navrhnutú pomoc od našej organizácie.

Požiadajte o pomoc >

Akú pomoc dostanete?

  • Pozvanie na naše spoločné výlety, tábor, podujatia a aktivity, kde spoločne zažijeme niečo veselé a príjemné, kde prídete na iné pozitívne myšlienky.
  • Vstup do vzdelávacieho programu Môj život a ja, kde sa rodič (aj spolu so svojimi deťmi) môže samovzdelávať v oblastiach života: Moje zdravie a pohoda, Moja práca a vzdelanie, Moje deti, Moje financie a budúcnosť, Moje práva a povinnosti, Moje vzťahy a Som dieťa a toto je môj svet. 
  • Odbornú pomoc cez náš Komplexný a systematický program pomoci pre jednorodičovské domácnosti  počas 12 mesiacov.
  • Humanitárnu a potravinovú pomoc cez náš Komplexný a systematický program pomoci pre jednorodičovské domácnosti  počas 12 mesiacov.
  • Overených rodičov a ich deti napájame na spolupráce aj s inými organizáciami.
  • Preto sledujte svoje emaily a správy od nás.

Tím JEDEN RODIČ

Realizované výlety

  • 9.4.2022 – Košice (návšteva ZOO Košice)
  • 10.4.2022 – Banská Bystrica (Návšteva najväčšieho športovo-zábavného parku na Slovensku BOUNCE PARK 17)
  • 10.4.2022 – Bratislava (Po stopách kráľovských koruniek)