Pomoc rodičom

Aby bol život jednoduchší

Vyberte kategóriu článkov:

17. decembra 2023

Autor:

Eva Marková
Chlieb je symbolom domova, hojnosti, dobra, sýtosti a pocitu bezpečia. Billa venuje z každého predaného bochníka chleba 1 cent na pomoc rodinám v núdzi v projekte CHLEBODARCA .
10. decembra 2023

Autor:

Jana Shafique Bieliková
Hlavný cieľ projektu je zvýšenie povedomia o digitálnych technológiách znevýhodnej skupiny ľudí – osamelých rodičov.
10. novembra 2023

Autor:

Jana Shafique Bieliková
Hlavným cieľom projektu Silný hlas osamelých rodičov je zvýšenie online a offline účasti osamelých rodičov a členov ich rodín na diskusii o ich postavení v spoločnosti, o ich právach a potrebách.