Humanitárna pomoc pre jednorodičov

V spolupráci s partnermi, Platformou potravinovej pomoci a Potravinovou bankou Slovenska, organizujeme humanitárnu a potravinovú pomoc pre osamelých rodičov a ich deti, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Pomoc bude poskytovaná v závislosti od množstva tovaru, ktoré dostaneme od partnerov.

Pre koho je humanitárna pomoc určená?

Pomoc  je určená jednorodičovským rodinám, ktoré sú zaradené v Ročnom komplexnom programe pomoci v organizácii JEDEN RODIČ. O zaradenie do programu, môžete požiadať prostredníctvom formulára žiadosti o pomoc

Zoznam výdajných miest

 • Bratislava 
 • Banská Bystrica
 • Dubnica nad Váhom
 • Dudince
 • Dunajská Streda
 • Handlová
 • Hlohovec
 • Košice
 • Lučenec
 • Martin
 • Michalovce
 • Nitra
 • Poprad
 • Púchov
 • Topoľčany

 • Zoznam výdajných miest budeme postupne rozširovať aj do iných miest Slovenska.

Galéria

O živote jednorodičov

Ak máte záujem o zaradenie do programu komplexnej odbornej pomoci, vyplňte žiadosť o pomoc