Využitie digitálnych zručností pre skvalitnenie života

Digitálne technológie sa stali súčasťou nášho života. Svet je prepojený, digitalizovaný, kybernetizovaný a vývoj sa neustále posúva vpred. Rozvoj digitálnych zručností a kompetencií tak predstavuje základ pre každého jedinca pre úspešné zapojenie do diania v spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce.

Rok 2023 v skratke

Ďakujeme všetkým našim partnerom a darcom za Vašu podporu v roku 2023. Aj vďaka Vám sa nám podarilo dosiahnuť: 219 unikátnym rodinám sme pomohli v Ročnom komplexnom programe, 16 500 hodín odborných konzultácií a poradenstva dostali naši klienti, 475 detí dostalo počas roka našu pomoc, 295 rodín dostalo potravinovú pomoc, 316 rodín dostalo humanitárnu pomoc, […]

DMS ZASTAVME

Každé šieste dieťa na Slovensku žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Odteraz nás môžete podporiť aj formou DMS. Jednorazovo alebo pravidelne.  Stačí poslať správu na 877, s heslom: DMS ZASTAVME. Chcem vedieť viac o Ročnom programe pomoci Slovenské štatistiky ukazujú, že až v 24,87% domácnostiach (357 199) je pri výchove detí prítomný iba […]

Späť do školy – vzdelávanie detí

V roku 2023 naša organizácia aktívne pracovala so 196 rodinami v ktorých žije 436 detí na hranici chudoby. Tieto deti sú nepriamymi účastníkmi nášho ročného programu odbornej pomoci prostredníctvom svojich rodičov. Okrem existenčných problémov deti našich klientov trpia zdravotnými alebo mentálnymi obmedzeniami. Tiež trpia rôznymi traumami, ktoré len veľmi ťažko spracovávajú. Ich možnosti vzdelávania mimo formálneho procesu […]

Asistenti pre deti z jednorodičovských rodín

Projekt Asistenti pre deti z jednorodičovských rodín sa venuje ranej starostlivosti detí vo veku od 0 do 6 rokov, ktoré vyrastajú v prostredí generačnej chudoby len s jedným rodičom.

DigiRodič

Hlavný cieľ projektu je zvýšenie povedomia o digitálnych technológiách znevýhodnej skupiny ľudí – osamelých rodičov.

Dlh je dobrý sluha, ale zlý pán…..

V živote sú rôzne situácie pri ktorých volíme možnosť požičať si. Okrem kúpy vlastnej nehnuteľnosti to môžu byť rôzne situácie kedy nás zláka kúpa tovaru alebo služby.

Silný hlas osamelých rodičov

Hlavným cieľom projektu Silný hlas osamelých rodičov je zvýšenie online a offline účasti osamelých rodičov a členov ich rodín na diskusii o ich postavení v spoločnosti, o ich právach a potrebách.