Využitie digitálnych zručností pre skvalitnenie života

Digitálne technológie sa stali súčasťou nášho života. Svet je prepojený, digitalizovaný, kybernetizovaný a vývoj sa neustále posúva vpred. Rozvoj digitálnych zručností a kompetencií tak predstavuje základ pre každého jedinca pre úspešné zapojenie do diania v spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce.

„Digitálna gramotnosť pritom nezahŕňa iba schopnosť pracovať s počítačom, ale digitálne gramotní ľudia dokážu využiť technológie vo svoj prospech a zefektívniť tak svoju prácu. Poznajú nástrahy online sveta, dokážu vyhľadať informácie a posúdiť ich pravdivosť. Dôležité je preto rozvíjať aj kritické a analytické myslenie, ktoré je v súčasnosti nevyhnutné pre bezpečné a zodpovedné fungovanie v online svete.“ hovorí Eva Klimeková z Nadácie Pontis.

Nedávna štúdia Institute for the Future v spolupráci so spoločnosťou Dell predpovedá, že 85 percent pracovných miest, ktoré budú dostupné v roku 2030, ešte nebolo vynájdených.

Európsky rámec digitálnych kompetencií pre občanov, skrátene DigComp je vzorom na vypracovanie rámcového modelu digitálnych štandardov pre 21. storočie a predstavuje akýsi štandard digitálnych zručností a kompetencií, ktorý by mal na určitej úrovni ovládať každý občan aby bol schopný existovať v digitálnej dobe.

DigComp opisuje dvadsaťjeden kompetencií, rozdelených do piatich oblastí:

 1. Informačná a dátová gramotnosť:
  1. prehliadanie, vyhľadávanie a filtrovanie dát, informácií a digitálneho obsahu,
  2. vyhodnocovanie dát, informácií a digitálneho obsahu,
  3. manažment dát, informácií a digitálneho obsahu.
 1. Komunikácia a spolupráca:
  1. interakcia prostredníctvom digitálnych technológií,
  2. zdieľanie prostredníctvom digitálnych technológií,
  3. zapojenie sa do občianstva prostredníctvom digitálnych technológií,
  4. spolupráca prostredníctvom digitálnych technológií,
  5. etiketa na internete,
  6. manažment digitálnej identity.
 1. Vytváranie digitálneho obsahu:
  1. návrh, vytváranie a rozvíjanie digitálneho obsahu,
  2. integrácia a prepracovanie digitálneho obsahu,
  3. autorské práva a licencie,
 1. Bezpečnosť:
  1. ochrana zariadení,
  2. ochrana osobných dát a súkromia,
  3. ochrana zdravia a pohody,
  4. ochrana životného prostredia.
 1. Riešenie problémov:
  1. riešenie technických problémov,
  2. identifikácia potrieb a technologických riešení,
  3. kreatívne používanie digitálnych technológií,
  4. identifikácia medzier v digitálnej spôsobilosti.

 

Tento zoznam môže prekvapiť o to viac, že digitálne zručnosti nemáme dôkladne pokryté v školských osnovách. Samoštúdium pre staršie generácie je náročné a dohľadať si potrebné informácie keď nám tieto zručnosti chýbajú je takmer nemožné.

V rámci projektu Digirodič sme realizovali školenia, ktoré rodičom umožnili vzdelať sa v oblasti digitálnych zručností. Čoskoro tieto videá a materiály nájdete v našej klientskej zóne v sekcii „Moja práca a vzdelanie“ : https://jedenrodic.snazzybee.com/?mod=news&object=7

Pre deti jednorodičov sme realizovali školenia Digitálneho vzdelávania a tie nájdete v sekcii  „Som dieťa a toto je môj svet“ https://jedenrodic.snazzybee.com/?mod=news&object=8  

Zaujímavé linky:

Svoje digitálne zručnosti si môžete otestovať tu:

https://europass.europa.eu/sk/nastroje-europass/test-your-digital-skills

Ďalšie dostupné kurzy online:

https://moje.digitalnekurzy.sk/

Dostupné kurzy financované cez úrad práce:

https://uniskola.sk/kurzy-cez-urad-prace/kurz-icdl-ecdl/

Zdroje:

https://www.forbes.sk/ste-pripraveni-na-digitalny-svet-4-zrucnosti-ktore-bude-potrebovat-kazdy/

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en