Zastavme chudobu spolu 2024

Každé šieste dieťa na Slovensku žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Pridajte sa k našim dobrovoľníkom v uliciach a spolu zastavme chudobu  Poznáte rodiny, kde je na výchovu detí prítomný jeden rodič? Radi by ste im pomohli? Pridajte sa k nám. 21. Marca 2025 v krajských mestách na celom Slovensku. Registrovať sa ako […]

Zastavme chudobu 2024

Slovenské štatistiky ukazujú, že až v 24,87% domácnostiach (357 199) je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič. Takto je vychovávaných viac ako 500 tisíc nezaopatrených detí. Podľa aktuálnych štatistík ŠÚ SR je až polovica z nich ohrozených prepadom do chudoby*, teda takmer 180 tisíc jednorodičovských domácností a vyše 270 tisíc detí.   Životná a […]

Hospodárenie v čase inflácie

Väčšinu z nás rodičia nenaučili ako pracovať s peniazmi. Naučme sa to teraz spolu. Ak ste jednorodič, už máte vlastnú skúsenosť čo to znamená hospodáriť iba s jedným príjmom a obmedzeným rodinným rozpočtom. Za uplynulé roky ideme z jednej krízy do druhej, od pandémie až po obrovský nárast cien potravín a energií. Stačí ak príde […]

Hľadáme dobrovoľníkov

Poznáte rodiny, kde je na výchovu detí prítomný jeden rodič? Radi by ste im pomohli? Pridajte sa k nám. 16.-20. Októbra v krajských mestách na celom Slovensku. Registrovať sa ako dobrovoľník Ako bude vyzerať naša spolupráca? V každom krajskom meste budeme mať 1 koordinátora dobrovoľníkov, ktorý bude riadiť 10-20 dobrovoľníkov. V tvojom tíme budete spolupracovať […]

Support our work for one-parent families and children

Thank you for your interest to get involved and help one-parent families and children in need. Slovak statistics show that in up to 22.06% of households (approx. 420 thousand) only one parent is present when raising children. Approximately 588 thousand children are brought up in this way. JEDEN RODIČ n.o. supports families where only one […]

Rodinné prídavky na dieťa v roku 2024

V priebehu roka 2022 schválili poslanci viacero zmien s pozitívnym vplyvom na peňaženku rodičov (plošné zvýšenie prídavkov na deti, niekoľkonásobné zvýšenie daňového bonusu). Pod vplyvom predčasných volieb sa pokračovalo v rozdávaní aj v prvom polroku 2023, keď pribudli napríklad Krúžkovné sa nepodarilo zrealizovať, Ústavný súd konštatoval, že podmienky na skrátené legislatívne konanie, v ktorom bol zákon […]

Ponuka spolupráce s JEDEN RODIČ

Ďakujeme za Váš záujem pomôcť s nami jednorodičovským rodinám a deťom v núdzi. Slovenské štatistiky ukazujú, že až v 22,06% domácnostiach (cca 420 tisíc) je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič. Takto je vychovávaných približne 700 tisíc detí. JEDEN RODIČ n.o. podporuje rodiny, kde je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič. Vyvinuli sme […]

Digitálny príspevok pre žiakov SR

Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe. Máte nárok na digitálny príspevok 350 Eur na nákup digitálneho zariadenia? Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom […]

Nikola: Hudbou túžim zmeniť svoj život

Nikola Gaľová (33 r.) je slobodná mama desaťročného syna Tobiasa a učiteľka na základnej škole. Už štyri roky žije v Bratislave a vedie deti láske k hudbe, ktorá je pre ňu ako kyslík. Jej snom je tvoriť hudbu a podporovať deti už v útlom veku v ich vlastnej umeleckej tvorbe.  Túži vydať vlastné CD, ktorého predaj by jej pomohol v náročnom živote […]

Rok 2022 v skratke

Ďakujeme všetkým našim partnerom a darcom za Vašu podporu v roku 2022. Aj vďaka Vám sa nám podarilo dosiahnuť: 100 rodinám sme pomohli v Ročnom komplexnom programe, 10 000 hodín odborných konzultácií dostali naši klienti, 995 detí dostalo počas roka našu pomoc, 620 rodín dostalo potravinovú pomoc, 715 rodín dostalo humanitárnu pomoc, 1 280 hodín […]