Digitálny príspevok pre žiakov SR

Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe.

Máte nárok na digitálny príspevok 350 Eur na nákup digitálneho zariadenia?

Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem:

 • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
 • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
 • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
 • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023)

Ako to funguje?

Podrobný popis na získanie a uplatnenie príspevku nájdete na tejto stránke. V prípade, že patríte do skupiny oprávnených užívateľov a chcete získať svoj digitálny príspevok, vyplňte registračný formulár. Neprehliadnite ani sekciu najčastejšie kladených otázok v prípade doplňujúcich otázok neváhajte kontaktovať call centrum +421 (0) 232 284466.

Aké zariadenie si môžete zakúpiť?

Zariadenie, ktoré si Žiak môže (s možnosťou príplatku) kúpiť za Digitálny príspevok musí byť nové a musí spĺňať aspoň minimálne požiadavky. Zariadenie musí mať:

 • displej s minimálnym rozlíšením 1366 x 768 pixelov;
 • minimálne jeden fyzický port pre pripojenie periférií;
 • hardvérovú klávesnicu alebo možnosť jej pripojenia a možnosť ovládania kurzora (teda napríklad myš, dotykový displej, touchpad apod.);
 • zabudovanú kameru, reproduktory a mikrofón;
 • pripojenie na WiFi a rozhranie pre možnosť pripojenia k mobilným dátovým službám (teda napríklad zabudovaný SIM slot alebo možnosť pripojenia modemu pre 4G sieť);
 • nainštalovanú najnovšiu verziu operačného systému (alebo verziu umožňujúcu aktualizáciu; byť kompatibilné s prostredím a aplikáciami využívanými v školskom prostredí (najmä Edunet) a musí mať možnosť pripojenia k široko podporovanej online distribučnej platforme voľných a platených aplikácií (vrátane aplikácií ako napríklad Slovensko.sk, viki.edu.sk, Edupage (alebo jej alternatívy) a ich plnohodnotného využívania;
 • mať aspoň dvojročnú záruku a garantovanú plnú podporu výrobcu po dobu aspoň troch rokov na hardvér aj softvér. 

Digitálny príspevok je možné využiť aj na nákup príslušenstva k informačno-komunikačným technológiám, softvéru a školení, avšak len ako súčasť dodávky zariadenia spĺňajúceho minimálne požiadavky podľa ustanovení predchádzajúceho odseku. 

Digitálny príspevok nie je možné využiť na nákup bielej alebo spotrebnej elektroniky, herných konzol, mobilných telefónov, audio systémov, televízorov a pod.