Rodinné prídavky na dieťa v roku 2024

V priebehu roka 2022 schválili poslanci viacero zmien s pozitívnym vplyvom na peňaženku rodičov (plošné zvýšenie prídavkov na deti, niekoľkonásobné zvýšenie daňového bonusu).

Pod vplyvom predčasných volieb sa pokračovalo v rozdávaní aj v prvom polroku 2023, keď pribudli napríklad

 • obedy „zadarmo“ pre školákov
 • rodičovský príspevok pre rodičov, ktorých dieťa dovŕšilo 3 roky, ale neprijali ho do spádovej škôlky pre nedostatok miesta,
 • vyšší príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa
 • a vďaka mimoriadnej valorizácii sa od júla roku 2023 zvýšia aj niektoré dávky, napríklad rodičovský príspevok, ktorý bude mesačne viac ako 470 eur.

Krúžkovné sa nepodarilo zrealizovať, Ústavný súd konštatoval, že podmienky na skrátené legislatívne konanie, v ktorom bol zákon o krúžkovnom prijatý, neboli splnené.

Prídavky na dieťa

Poslanci NR SR neskôr schválili zvýšenie prídavku na dieťa na 60 eur mesačne na každé dieťa (od 1.1.2023). Novela zákona takisto počíta so znovuzavedením jednorazového zvýšeného prídavku pre deti, ktoré nastúpia do prvého ročníka základnej školy. Tento extra prídavok ostáva zachovaný a budú ho poberať rodičia kontinuálne aj v roku 2023. Bude vo výške 110 eur na prváka za mesiac september, vyplatený bude v októbri.

Po novom by zvyšovanie prídavku na dieťa nemalo byť naviazané na životné minimum ako doteraz. Od 1. januára môže vláda ustanoviť sumu prídavku aj príplatku k prídavku na dieťa nariadením.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spolu s prídavkom. Patrí oprávnenej osobe na nezaopatrené dieťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus. Od 1.1.2023 sa zvýšil zo sumy 12,14 eur na sumu 30 eur mesačne. Príplatok sa vypláca spolu s prídavkom na dieťa, dohromady teda dostane oprávnená osoba 90 eur mesačne.

Daňový bonus

Od januára 2023 sa zvýšil daňový bonus, podobne ako prídavok na dieťa, a to až dvojnásobne zo sumy 70 eur na dieťa na sumu 140 eur na dieťa. Avšak, tieto sumy majú platiť iba v priebehu roka 2023 a 2024.

Od 1.1.2025 sa má daňový bonus znížiť, a to na sumu 100 eur pre rodičov detí do 15 rokov veku a 50 eur pre rodičov detí nad 15 rokov veku.

Nárok na daňový bonus je možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov – a to v závislosti od počtu vyživovaných detí.

 • Pri jednom dieťati je percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) 20 %,
 • pri dvoch deťoch 27 %,
 • pri troch deťoch 34 %,
 • pri štyroch deťoch 41 %,
 • pri piatich deťoch 48 %,
 • pri 6 a viac deťoch 55 %.

V praxi to znamená, že nárok na plný daňový bonus pri deťoch do 18 rokov má:

 • rodič 1 dieťaťa, ktorý zarába aspoň 820 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus vo výške 140 eur
 • rodič 2 detí, ktorý zarába aspoň 1200 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na dve deti vo výške 280 eur
 • rodič 3 detí, ktorý zarába aspoň 1450 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na tri deti vo výške 420 eur
 • rodič 4 detí, ktorý zarába aspoň 1600 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na štyri deti vo výške 560 eur
 • rodič 5 detí, ktorý zarába aspoň 1700 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na päť detí vo výške 700 eur
 • rodič 6 a viac detí, ktorý zarába aspoň 1800 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na šesť detí vo výške 840 eur (každé ďalšie dieťa plus 140 eur)

Prečítajte si aj príklady výpočtu: Daňový bonus od januára 2023. Koľko máš detí, koľko zarábaš a koľko dostaneš?

Obedy zadarmo

Od mája znovu fungujú „obedy zadarmo,“ teda dotácia na stravu pre predškolákov a žiakov základných škôl, pričom rodičia o daňový bonus tentokrát neprídu (v minulosti si rodič musel vybrať jedno alebo druhé). 

Od septembra by mali mať nárok na obedy zadarmo aj žiaci, ktorí sú na osemročnom gymnáziu, podobne ako žiaci na druhom stupni základných škôl, na ktorých sa pri dotáciách na stravu zabudlo.

Rodičovský príspevok od januára 2024

Od januára 2024 je rodičovský príspevok vo výške 345,20 eur mesačne. Nižší rodičovský príspevok poberá rodič, ktorému sa nevyplácalo materské. Suma sa zvýšila o 21 eur oproti minulému roku, kedy bol rodičovský príspevok v sume 280 eur.

Vyšší rodičovský príspevok je od januára 2023 vo výške 412,60 eur. Patrí oprávnenej osobe, ktorej sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte. Zvýšil sa zo sumy 383,80 eur, ktorá bola platná pre rok 2022.

Rodičovský príspevok od júla 2023

Vďaka mimoriadnej valorizácii – pri príležitosti úpravy súm životného minima – sa mimoriadne zvýši rodičovský príspevok nie až od januára 2024, ale od 1.7.2023 (vyplatený bude v mesiaci august). V priebehu roka 2024 by sa už suma nemala upravovať.

 • Nižší rodičovský príspevok (ak sa nevyplácalo materské) bude vo výške 345,20 eur (od 1.7.2023).
 • Vyšší rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) bude vo výške: 473,30 eur (od 1.7.2023).

Rodičovský príspevok sa vypláca rodičovi, kým dieťa nedovŕši 3 roky veku. Ak má však dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, rodič môže poberať rodičovský príspevok až do 6 rokov veku dieťaťa.

Rodičovský príspevok, keď dieťa neprijali do škôlky

Nárok na rodičovský príspevok bude trvať po novom aj po dovŕšení 3 rokov v prípade, ak dieťa nie je prijaté do spádovej škôlky.

Prečítajte si viac: Rodičovský príspevok, keď dieťa nie je prijaté do škôlky.

Rodičovský príspevok dvojičky

Kým v prvej polovičke roka 2023 bola výška rodičovského príspevku na dvojičky

 • 515,80 eur (ak matka poberala materské)
 • 376,30 eur (ak matka nepoberala materské)

Od 1. júla 2023 bude po mimoriadnej valorizácii rodičovský príspevok na dvojičky v sume

 • 591,60 eur (ak matka poberala materské) a
 • 431,50 eur (ak matka nepoberala materské).

Platená otcovská dovolenka – otcovské

Od 1. novembra 2022 si môžu otcovia na Slovensku čerpať 14 dňovú otcovskú dovolenku, a to už v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa.

Táto dovolenka je platená – otcovia by mali mať nárok na tzv. „otcovské,“ pokiaľ splnia podmienku aspoň 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred narodením dieťaťa. Vypláca ho Sociálna poisťovňa.

Nárok na dávku budú mať otcovia aj vtedy, ak matka dieťaťa súčasne poberá materské alebo rodičovský príspevok. Čerpanie otcovského je dobrovoľné.

Otec môže rozdeliť svoj nárok na materské (28 týždňov) na dve obdobia – na otcovské a materské – a môže poberať:

 • 2 týždne otcovské v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (bez ohľadu, či matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok)
 • 26 týždňov materské (matka nesmie súčasne poberať materské alebo rodičovský príspevok)

Ak sa otec rozhodne, že si nebude čerpať otcovské, keď sa narodí bábätko, ostane mu 28 týždňov materského v celku, ktoré môže (nemusí) vyčerpať do 3 rokov veku dieťaťa.

»»»»»»»» Prečítajte si viac: Otcovské a materské: kto má nárok, v akej výške, ako požiadať.

Tehotenské 2023

Od 13. týždňa tehotenstva môžete popri mzde, či rodičovskom príspevku poberať aj dávku v tehotenstve. Vypláca ju Sociálna poisťovňa. Nárok trvá až do pôrodu, pričom od 34. týždňa tehotenstva môžete poberať materské a tehotenské zároveň.

Od januára 2023 sa sumy tehotenského zase o niečo zvýšia.

V roku 2023 bude maximálna denná suma tehotenskej dávky 11,94411000 eur.,

 • mesačne môže tehotná žena získať najviac 358,40 eur (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci),
 • resp. 370,30 eur (pri 31 kalendárnom mesiaci).

Maximálna materská 2023

V roku 2023 dosiahne maximálna materská 59,72055000 eur na deň.

Mesačne bude Sociálna poisťovňa vyplácať materské maximálne vo výške 1791,70 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 30 dní) alebo vo výške 1851,40 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní).

Príspevok pri narodení dieťaťa

Jednorazová dávka, ktorú dostane matka dieťaťa po pôrode, sa vypláca vo výške:

 • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu (novinka od mája 2023),
 • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu
 • pri dvojičkách, či trojičkách sa suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

Táto dávka nie je naviazaná na životné minimum, a preto sa ani nebude zvyšovať od 1.1.2023.

Odporúčame vám zistiť si, či ďalší jednorazový príspevok pri narodení poskytuje vaša obec alebo mesto. Prečítajte si viac v článku: Príspevok pri narodení dieťaťa od obce.

Príspevky náhradnej starostlivosti od júla 2023

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa zvyknú zvyšovať s účinnosťou od 1. júla, nakoľko sú naviazané na životné minimum.

Tento rok sa zvýšia aj vďaka novele zákona o príspevkoch na podporu náhradnej rodiny, ktorá zaviedla aj niektoré nové príspevky. 

Na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa od 1. júla 2023 poskytujú príspevky:

a) jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti  

b) jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

c) opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

d) príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov,

e) opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,

f) osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,

g) príspevok na vzdelávanie náhradného rodiča.