Rok 2023 v skratke

Ďakujeme všetkým našim partnerom a darcom za Vašu podporu v roku 2023.

Aj vďaka Vám sa nám podarilo dosiahnuť:

  • …. rodinám sme pomohli v Ročnom komplexnom programe,
  • …. hodín odborných konzultácií dostali naši klienti,
  • …..detí dostalo počas roka našu pomoc,
  • …..rodín dostalo potravinovú pomoc,
  • …..rodín dostalo humanitárnu pomoc,
  • ….. hodín pracovali naši dobrovoľníci,
  • ….. balíkov pomoci odišlo rodinám v celkovom objeme…….. kg.

Spolupráce s partnermi

OPLZ-2


Projekt KOMPOD
– Komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce sa stal naším prvým celoslovenským projektom financovaným vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac sa dozviete TU

Vďaka projektu KOMPOD sme mohli nielen spustiť pomoc pre jednorodičov v rámci komplexného Ročného programu pomoci, ale podarilo sa nám pripraviť strategické materiály, výstupy a procesy pre prácu JEDEN RODIČ, n.o. K nim patrí napríklad interná smernica, školenia zamestnancov a metodické postupy práce.

billa-ludom-obcianske-zdruzenie-logo-billa.sk_

BILLA Slovensko, prostredníctvom programu CHLEBODARCA pomohla ....... jednorodičovským domácnostiam, v ktorých dovedna vyrastá .... detí. ..... rodín pritom tento rok získalo od projektu BILLA kartu na nákup potravín na 12 mesiacov, ako aj komplexné odborné poradenstvo, aby sa dokázali postaviť na vlastné nohy. Ďalšie rodiny podporil projekt CHLEBODARCA prostredníctvom potravinovej a humanitárnej pomoci. Do jednorodičovských domácností tak v roku 2023 bolo z BILLA doručených viac ako ...... tony potravín. Partneri projektu – spoločnosti Penam a Berto – navyše každú rodinu podporili pekárenskými a mäsovými výrobkami.

Spoločnosť BILLA Slovensko už štvrtý rok pomohla jednorodičom a počas Dňa Chlebodarcu sme vďaka našej spolupráci vyzbierali za jedno poobedie vyše ....... potravín pre jednorodičov v núdzi. Prečítajte si viac na našej stránke.

lovela

LOVELA aj v roku 2023 podporila našich jednorodičov drogériou a zorganizovala zbierku finančných prostriedkov na celom Slovensku. Z každého predaného výrobku išlo vo februári a októbri 2023 0,15 centov na podporu jednorodičov, ktorí sú zaradení v Ročnom komplexnom programe pomoci organizácie JEDEN RODIČ, n.o. Viac o spolupráci si prečítate tu.

Naše úspechy a ocenenia

N

Naše podujatia

P

Mediálne výstupy

J

Podporte nás aj v roku 2024. Darujte pravidelne a dajte pomocnú ruku jednorodičom.