DMS ZASTAVME

Každé šieste dieťa na Slovensku žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby.

Odteraz nás môžete podporiť aj formou DMS. Jednorazovo alebo pravidelne. 

Stačí poslať správu na 877, s heslom: DMS ZASTAVME.

DMS vizual

Slovenské štatistiky ukazujú, že až v 24,87% domácnostiach (357 199) je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič. Takto je vychovávaných viac ako 500 tisíc nezaopatrených detí. Podľa aktuálnych štatistík ŠÚ SR je až polovica z nich ohrozených prepadom do chudoby, teda takmer 180 tisíc jednorodičovských domácností a vyše 270 tisíc detí.

Tieto rodiny potrebujú peniaze najmä na:

  • Bývanie
  • Jedlo
  • Doplatky za bežné lieky, ktoré Zdravotné poisťovne nehradia
  • Ošetrenie zubov, očí

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 5 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS ZASTAVME (DMS medzera ZASTAVME) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora.

Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.  

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.

Chcete vedieť o probléme chudoby viac?

Prečítajte si celý článok tu.