Dlh je dobrý sluha, ale zlý pán…..

V živote sú rôzne situácie pri ktorých volíme možnosť požičať si. Okrem kúpy vlastnej nehnuteľnosti to môžu byť rôzne situácie kedy nás zláka „výhodná“ kúpa tovaru alebo služby. Nie sme schopní odolať napriek tomu, že nemáme k dispozícii potrebnú sumu. Sú však situácie, kedy sa pôžičke, alebo kúpe tovaru na splátky nevyhneme. Ide najmä o prípady, ak nám v domácnosti chýbajú základné potreby, pokazia sa spotrebiče a z nízkeho príjmu jednorodiča si ich v hotovosti nevieme zabezpečiť.

Keď už sa rozhodneme, že akúkoľvek životnú situáciu budeme riešiť formou pôžičky, je potrebné riadiť sa niekoľkými pravidlami. Pokiaľ je to možné, vždy využívame služby banky.

Aké služby môžem využiť?

V prípade kúpy tovaru alebo služby na splátky využívame ponuky osvedčených splátkových spoločností.

Splátkové spoločnosti (prevažne nebankové inštitúcie poskytujúce spotrebné úvery alebo financovanie kúpy na splátky) podliehajú dozoru Národnej banky Slovenska a sú zapísané v registri poskytovateľov spotrebných úverov NBS. Register je dostupný na stránke NBS a pri výbere pôžičky si každú spoločnosť poskytujúcu spotrebné úvery môžeme overiť. Nesmieme zabudnúť, že v prípade predaja na splátky, alebo spotrebného úveru sú úroky vyššie.

Úverom s najnižšími úrokmi je hypotekárny úver a to z toho dôvodu, že banke ručíme nehnuteľnosťou. Naopak spotrebné úvery „na čokoľvek“ nie sú ručené a preto sú úročené vyššími úrokmi.

Aj povolené prečerpanie, alebo kreditná karta je úver a z toho dôvodu k týmto bankovým produktom tiež pristupujeme opatrne.

Čo ak prídem o príjem?

Ak už máme úver, alebo sme využili predaj na splátky a prídeme o príjem, musíme si zapamätať jednoduché pravidlo – nesplácame jeden úver iným úverom. Ak nemáme dostatok financií na splátku jedného úveru, nebudeme mať dostatok financií ani na splácanie ďalšieho úveru.   

V prípade, že nemáme dostatok peňazí na úhradu splátky úveru je najdôležitejšie informovať o tejto skutočnosti banku, alebo spoločnosť, ktorá nám úver poskytla. Je potrebné upozorniť na to, že budeme so splátkou meškať, alebo nejakú dobu nebudeme môcť splácať vôbec (napr. PN, ukončenie pracovného pomeru a pod.). Každá spoločnosť, aj banka nám navrhne niekoľko spôsobov ako túto situáciu riešiť. Od zníženia splátok po ich odklad. V každom prípade je ideálne o našej dočasnej neschopnosti splácať úver informovať v predstihu, nie až vtedy keď nastane problém s neuhradenou splátkou.

Z objektívnych príčin (choroba, úraz a pod.) sa môže stať, že svoju na svoju dočasnú neschopnosť splácať nestihneme včas odkomunikovať s príslušnou inštitúciou. Ak nekomunikujeme dlhší čas, banka alebo nebanková spoločnosť môže pristúpiť k zosplatneniu úveru, teda môže od nás požadovať úhradu celej požičanej čiastky aj s úrokmi a poplatkami za omeškanie. Ak nereagujeme ani na takúto výzvu a nekomunikujeme (možno zo strachu) banka, alebo spoločnosť poskytujúca spotrebné úvery pristúpi k vymáhaniu. Často prostredníctvom inkasnej spoločnosti. Aj v tejto fáze vymáhania nášho dlhu je možné začať komunikovať a dohodnúť sa na splátkach. Inkasné spoločnosti tiež podliehajú dozoru NBS a sú povinné sa riadiť určenými pravidlami. Je aj v ich záujme dohodnúť sa s nami. Výška ich odmeny závisí aj od výšky sumy, ktorú vymohli a preto sú ochotné dohodnúť sa na splátkach.  

V prípade, že z nejakého dôvodu nekomunikujeme alebo nemôžeme komunikovať s inkasnou spoločnosťou, je náš dlh postúpený na exekúciu. Aj v tejto fáze je možné dohodnúť sa na splátkach. V začiatku exekúcie, je možné sa s exekútorom dohodnúť na splácaní dlhu. V tejto fáze vymáhania dlhu sa však k nášmu pôvodnému záväzku už pripočítavajú aj súdne trovy, trovy exekučného konania a úroky z omeškania za každý deň.  

Komunikácia je dôležitá v každej situácii

Či už využívame služby banky, ale aj nebankovej spoločnosti, aj keď nenastane situácia, že by sme mali problém splácať úver, ale napríklad aj v prípade zmeny bydliska alebo priezviska a pod. musíme o týchto zmenách informovať. Každá spoločnosť, ktorá nám poskytne úver s nami má záujem komunikovať – upozorňovať nás na možné zmeny a novinky aj na rôzne situácie, ktoré môžu nastať vplyvom ukončenia fixácie úrokov alebo akýchkoľvek zmien v ekonomike.  

Ak nastane krízová situácia a nemáme dostatok peňazí, prípadne finančnú rezervu, alebo z nejakého dôvodu sa nám znížil príjem a potrebujem zabezpečiť základné potreby do domácnosti siahame radšej po alternatívach. Najlepšou možnosťou je využitie internetových portálov zameraných na darovanie vecí alebo ich lacnú kúpu. Jednou z možností je aj požiadať o pomoc rôzne nadácie.

Vždy je lepšie dlhom sa vyhnúť. Najmä v jednorodičovskej domácnosti sú úvery akéhokoľvek druhu veľkým rizikom. Ak osamelý rodič stratí príjem alebo je dlhodobo PN nastáva krízová situácia, ktorá môže vyústiť do neschopnosti úver splácať.

Financovanie školení finančnej gramotnosti

Táto aktivita je financovaná z Grantových programov Nadácie NBS (www.nadacianbs.sk).

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na ekonom@jedenrodic.sk.