Spolupráca s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici zrealizovala odbornú prax pre študentov sociálnej práce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v podmienkach organizácie JEDEN RODIČ.

Stredoškolské štipendiá

Stredoškolské štipendiá poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) s cieľom podporiť záujem žiakov zo sociálne slabšieho prostredia vzdelávať sa a získať stredoškolské vzdelanie. O štipendium môžu žiaci požiadať kedykoľvek v priebehu školského roka, podmienkou je, aby ich stredná škola mala podpísanú zmluvu s CVTI SR. Polročným vysvedčením sa štipendium […]

Rodiny s jedným rodičom sú pre štát neviditeľné

Slovensko si pripísalo ďalšie nelichotivé prvenstvo – rodiny s jedným rodičom sa u nás prepadávajú do chudoby najrýchlejšie v Európskej únii. Rodičia-samoživitelia sú často vyhorení, majú problémy s bývaním aj prácou, a deti čoraz viac trpia depresiami. Na online podujatí Charty diverzity Slovensko sme hľadali odpovede na otázky, aké sú aktuálne formy pomoci pre jednorodičovské rodiny zo strany štátu a neziskového […]

ČAS PRE DETI je o spoločnom trávení voľných chvíľ detí a ich rodičov

Jednorodičovstvo si so sebou prináša veľmi veľa povinností a úloh. Niekedy máme pocit, že sme všetci v jednom kole. Mať úprimný a pekný vzťah s vlastnými deťmi je cieľom každého rodiča. Časom sa na deťoch naša správna výchova odrazí v tom, že oni samé majú pekné vzťahy s ľuďmi. Dobré medziľudské vzťahy formujú nielen rodičov, […]

Tehotenský príspevok

Peňažný príspevok tehotnej žene Tehotenský príspevok (tehotenské) je nová nemocenská dávka, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2021. Účelom tehotenského je zabezpečiť tehotnej poistenke príjem, ktorý slúži na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Ide o dávku, ktorá je určená len pre ženy, poistenky Sociálnej poisťovne. Tehotenské nie je tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám. Poistenka […]

Mako a JEDEN RODIČ spoločne pomáhajú deťom osamelých rodičov

Keď pri príležitosti Dňa jednorodičov, 21. marca, zhliadol Petr Ostružiar z o.z. Mako SK rozhovor Evy Markovej, riaditeľky neziskovky JEDEN RODIČ, na Instagrame influencerky Beccy, ani netušil aká plodná spolupráca z toho vznikne. Obe dámy sa totiž bavili aj o potravinovej pomoci cez spoločnosť BILLA a o spolupráci s občianskym združením BILLA ľuďom, ako aj […]

Výzva na školské pomôcky, na každé dieťa

Výdavky rodičov spojené so začiatkom školského roka a nástupom detí do školy, sú každý rok vyššie a vyššie. Ak je na všetko rodič sám, je každý začiatok septembra priam „finančnou katastrofou” pre každého osamelého rodiča. Uvedomujeme si to aj my, v neziskovej organizácii JEDEN RODIČ. Preto sme sa rozhodli pomôcť našim registrovaným jednorodičom, ktorí nás […]

Potravinová pomoc pre jednorodičov v núdzi

Humanitárna potravinová pomoc pre jednorodičov v núdzi V spolupráci s BILLA a Potravinovou bankou Slovenska, organizujeme humanitárnu potravinovú pomoc pre osamelých rodičov a ich deti, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Potravinová pomoc (potraviny a drogéria) bude poskytovaná pravidelne, každý týždeň. Množstvo darovaného tovaru bude proporcionálne rozdelené pre nahlásených záujemcov. Ak máte záujem, vyplňte […]

Pandemická OČR

Aktualizácia: Dňom 1. januára 2022 sa ruší poskytovanie pandemického rodičovského príspevku. Pandemický rodičovský príspevok bude za mesiac december 2021 (posledný mesiac, za ktorý príspevok patrí) naposledy vyplatený v mesiaci január 2022. Nárok na pandemický rodičovský príspevok zaniká automaticky bez vydania písomného rozhodnutia zo strany platiteľa – úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Od 8. februára sa otvárajú […]