Pomoc ukrajinským utečencom – procesy po prechode slovenskými hranicami

Od začiatku vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou prúdia nielen k nám, ale aj do okolitých štátov, státisíce Ukrajincov. Slovensko má pre utečencov pripravenú pomoc.

V tomto článku nájdete odpovede na tieto otázky:

 • Ako môžem pomôcť ja?
 • Mám nárok na príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov?
 • Ak chcem pomáhať, koho mám osloviť?
 • Ako postupovať pri ubytovaní Ukrajincov?
 • Ako funguje párovanie so žiadateľmi a poskytovateľmi ubytovania?
 • Ako pripraviť rodinu na príchod Ukrajincov?
 • Ako pripraviť komunitu na príchod Ukrajincov?
 • Ako pripraviť domácnosť na príchod Ukrajincov?

Ľudia prichádzajúci z Ukrajiny na Slovensko majú možnosť požiadať o azyl alebo o poskytnutie dočasného útočiska:

AZYL – je forma medzinárodnej ochrany, ktorá môže byť osobe udelená z dôvodu, ak má opodstatnené obavy. Dospelá osoba ma právo požiadať o azyl na mieste hraničného priechodu, taktiež žiadosť podáva aj za svoje deti.

DOČASNÉ ÚTOČISKO – poskytuje sa na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu žiadateľov. V tomto prípade ide o najrýchlejšie poskytnutú formu ochrany.

Na základe uznesenia vlády SR štátni príslušníci Ukrajiny po prekročení hranice môžu požiadať o dočasné útočisko, na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a Veľké Slemence. V prípade, ak cudzinci nedisponujú dokladmi, tak o dočasné útočisko môžu požiadať na oddelení azylu v Humennom, alebo na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície SR.

O dočasné útočisko je potrebné žiadať osobne (z dôvodu snímania biometrických údajov), čo platí aj pre maloleté deti utečencov. V prípade, ak cudzinec má so sebou doklady, či už je to cestovný pas, identifikačný alebo iný doklad, prípadne rodné listy detí, dočasné útočisko sa v tomto prípade poskytuje okamžite. Celý proces vybavenia trvá približne 30 minút. V prípade, ak cudzinec nedisponuje dokladmi, je potrebné o dočasné útočisko požiadať na oddelení azylu v Humennom, kde bude rozhodnuté približne do 30 dní. Statusom dočasného útočiska získava cudzinec možnosť bezplatného ubytovania, poskytnutie stravy, hygienických potrieb, zdravotnú starostlivosť, či iných benefitov.

Bezplatná krízová linka pomoci v ukrajinčine: 0800 500 888

Ako môžem JA pomôcť?
V online priestore je vytvorená nová platforma s názvom https://ktopomozeukrajine.sk/  kde môže každý obyvateľ Slovenska ponúknuť pomoc podľa svojich možností, či už je to ubytovanie, pomoc s dopravou, výkon dobrovoľníctva alebo iné služby. Platforma predstavuje spojenie jednotlivcov aj organizácií, pripravených pomôcť občanom Ukrajiny, s cieľom prepojiť ich priamo s potrebami ľudí v núdzi. Čo sa týka konkrétnych možností pomoci, každý môže pomôcť, či už finančnou podporou, humanitárnou pomocou, výkonom dobrovoľníctva, či poskytnutím dopravy alebo ubytovania.

 • Humanitárna – materiálna pomoc – priamo na online platforme vypisuje človek dotazník, akou formou dokáže pomôcť, čo dokáže zabezpečiť, v akom rozsahu, pre koľko ľudí, či je to schopný doviezť svojpomocne, prípadne, či je potrebné mu pomôcť s odvozom.
 • Poskytnutím dopravy – priamo na online platforme poskytovateľ vypisuje formulár, kde uvádza odkiaľ a kam cestuje, aké auto má k dispozícii, koľko ľudí a kam môže odviezť.
 • Výkon dobrovoľníctva – v akom časovom období môže človek vykonávať dobrovoľníctvo, či je ochotný ho vykonávať priamo v meste kde žije, prípadne je ochotný vykonávať dobrovoľnícku činnosť aj v inom meste, či je jazykovo zdatný a ako je profesijne orientovaný, teda, akú profesiu bežne vykonáva.
 • Poskytnutie ubytovania – na uvedenej online platforme, čiže Kto pomôže Ukrajine, sa nachádza online formulár ohľadom možnosti poskytovania ubytovania pre utečencov. V rámci uvedeného dotazníka záujemca o poskytovanie ubytovania uvádza, v akom čase je schopný zabezpečiť ubytovanie, pre koľko osôb, a v akej lokalite.

Mám nárok na príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov?
Aktuálne je uvedené v štádiu riešenia. Zo strany vlády táto aktuálne rokuje, ohľadom možností vyplácania daného príspevku. Výška príspevku na ubytovanie je stanovená na dospelého človeka a maloletú osobu. V prípade ubytovania dospelého človeka by sa jednalo o sumu 7,- € na deň, celkovo 210,- € na mesiac a v prípade ubytovania maloletého dieťaťa by sa jednalo o sumu 3,50 € na deň, celkovo ide o sumu 105,- € na mesiac. To znamená, že v prípade, ak by človek ubytoval matku s dvomi maloletými deťmi, jednalo by sa o finančný príspevok vo výške 420,- € na mesiac. V prípade, ak by prenajímateľom bola fyzická osoba, uvedený príjem by nepodliehal zdaneniu, v prípade ak by sa jednalo o podnikateľské subjekty, uvedený príjem by bol zdaňovaný. Finančný príspevok sa bude vyplácať aj spätne.

Finančná podpora – ak sa niekto rozhodne pomôcť utečencom formou finančnej podpory, a chce si byť istý, že peniaze poputujú na tento konkrétny účel, je potrebné kontaktovať overené organizácie, či už je to:

 • Človek v ohrození – pomoc obetiam ozbrojeného konfliktu.
 • Nadácia Integra – prioritne sa snažia zabezpečiť stravu a ubytovanie.
 • Organizácia Kto pomôže Ukrajine – tým, ktorí prišli na územie Slovenska pomôžu zabezpečiť základné životné potreby, právnu a psychologickú pomoc, asistenciu pri integrácii na pracovný trh a pod.
 • Slovenská katolícka charita – výnos bude použitý na pomoc ľuďom v oblasti konfliktu – zabezpečenie základných potrieb v spolupráci s ukrajinskou charitou, či na poskytnutie urgentnej pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí prichádzajú do našej krajiny.
 • Slovenský Červený kríž – pracovníci na hraniciach s Ukrajinou poskytujú prvú pomoc, asistujú v prípade potreby prepravy imobilných ľudí.
 • Úsmev ako dar – organizácia sa zameriava na matky s deťmi a seniorov, ktorí čakajú na druhej strane hranice v ťažkých podmienkach.

Ak chcem pomáhať, koho mám osloviť?
Na spomínanej platforme https://ktopomozeukrajine.sk/ záujemca o poskytovanie pomoci nájde všetky potrebné informácie, akou formou môže svoju pomoc ponúknuť (humanitárna pomoc, ubytovanie, doprava, dobrovoľníctvo, finančná pomoc). Rovnako, ponuky na ubytovanie sa môžu nahlasovať aj na e-mail pomocpreukrajinu@minv.sk.

Slovenská republika zriadila pre Ukrajincov oficiálny web so všetkými dôležitými informáciami ua.gov.sk.

V rámci celého Slovenska sa mobilizujú samosprávy, ktoré k pomoci vyzývajú aj svojich obyvateľov. Pre Ukrajincov zháňajú materiálne veci, potraviny, hygienické prostriedky, všetko to, čo potrebujú. V prípade, ak má človek záujem pomôcť týmto spôsobom, môže priamo v rámci svojho mesta osloviť príslušnú organizáciu. Každá samospráva postupne zverejňuje informácie na svojich webových stránkach, že kde môžu ľudia nosiť humanitárnu pomoc pre Ukrajincov, prípadne, akým spôsobom môžu byť nápomocní.

Ako postupovať pri ubytovaní Ukrajincov? Ako funguje párovanie so žiadateľmi a poskytovateľmi ubytovania?
Mimovládne organizácie spolu s tímom Kto pomôže Ukrajine majú, na základe vyplnenia dotazníka s ponukou ubytovania pre Ukrajincov uložený daný formulár v databáze a podľa odpovedí poskytovateľa vyberú najlepšiu možnú zhodu so žiadateľom o ubytovanie. Následne pracovníci kontaktujú poskytovateľa a overia, či je ponuka aktuálna a na ako dlho je k dispozícii. Telefonicky si s poskytovateľom odkomunikujú detaily ohľadom ponuky ubytovania (či je toto napríklad prispôsobené matke s malými deťmi, prípadne seniorom) a tiež sa s poskytovateľmi dohodnú na detailoch príchodu do miesta ubytovania. Po dohode s poskytovateľom  dohodnú prepravu ľudí z Ukrajiny priamo do miesta ubytovania.

Ako pripraviť rodinu na príchod Ukrajincov?
Pred samotnou registráciou možnosti poskytnúť ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny, ohrozených vojnovým konfliktom, je základ danú tému odkomunikovať s rodinnými príslušníkmi. Je potrebné, aby rodina ako systém akceptovala daný stav a súhlasila s príchodom utečencov do domácnosti. Samozrejme, iné je, ak títo prichádzajú do iného ubytovania, v akom žije rodina poskytujúca ubytovanie. V prípade, ak týmto ľuďom bude poskytnutý priamo životný priestor, kde rodina žije, je dôležité, stanoviť si určitý režim.

Prístup k ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny
Privítajte, prosím, ľudí, ktorých ubytovávate s láskavosťou a empatiou. Sú to ľudia, ktorí majú za sebou dlhú a náročnú cestu, často veľa hodín či dokonca dní prežitých v nebezpečnom prostredí, zime. Ukážte im celý priestor, ktorý majú k dispozícii, kde sú sociálne zariadenia, kuchyňa, ak sú súčasťou Vašej domácnosti, dajte im vedieť, aký režim potrebujete mať – ak Vaša rodina odchádza ráno do práce, poproste ich napríklad, aby používali kúpeľňu až po Vašom odchode. Ak ste do dotazníku zadali, že poskytnete ubytovaným ľuďom aj stravu, dajte im, prosím, vedieť, ako to bude prebiehať. V prípade, že majú prístup do chladničky/špajze, ukážte im, kde je, ak majú prístup do kuchyne, ukážte im ako fungujú elektronické prístroje – rýchlovarna kanvica, mikrovlnka, sporák, rúra. Ak im plánujete stravu zabezpečovať Vy, povedzte im to a dajte im vedieť aspoň približný čas. Je super, aby mali k dispozícii ovocie, keksíky alebo nejaké slané krekry – v strese každý z nás môže potrebovať upokojujúce jedlo. Pre mamičky s malými bábätkami bude veľmi dôležitá informácia ako môžu zovrieť vodu, prípadne im dať k dispozícii termosku na namiešanie umelého mlieka. Ukážte im, ako funguje v kúpeľni armatúra, ako sa nastavuje teplá a studená voda, najmä ak máte nejaké špeciálne batérie, ktoré môžu byť zložitejšie. Dajte im k dispozícii uteráky a osušky, ak je to možné, ak nie, informujte, prosím, o tom dopredu. Je dobré mať v ubytovaní záložné deky, periny, prípadne čisté teplé oblečenie, ponožky a informovať ubytovaných ľudí, kde ich nájdu v prípade, že by im bolo chladno. Ak máte k dispozícii základnú lekárničku, ukážte im, kde sa nachádza. Viac informácii nájdete aj v Krízovom manuáli, ktorý pre Vás vypracovali psychológovia z Ligy za duševné zdravie.

Ako pripraviť komunitu na príchod Ukrajincov?
Tak, ako je potrebné, aby rodina prijala ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, je potrebné, aby ich akceptovala aj komunita, v ktorej poskytovateľ žije. Preto je vhodné o tomto hovoriť, vopred informovať svoje blízke sociálne prostredie o tom, že sa rozhodol pomôcť týmto spôsobom a prijíma do svojej domácnosti ľudí ohrozených vojnovým konfliktom. Je potrebné rozprávať sa so svojím okolím, informovať ho o uvedenom rozhodnutí a postoji, k celej situácii, že je rozhodnutý im pomôcť. Čo sa týka školských zariadení v blízkom okolí, vopred môžeme kontaktovať uvedené zariadenie a žiadať o ich vyjadrenie, či v prípade osôb prichádzajúcich z Ukrajiny, sú ochotní zabezpečiť pre deti a mládež školskú dochádzku, či na toto majú kapacity. Rovnako je vhodné zistiť si informácie na príslušnom úrade práce, akou formou bude prebiehať evidencia občana Ukrajiny, čo má mať so sebou na to, aby sa mohol uchádzať o voľné pracovné miesto.

Ako pripraviť domácnosť na príchod Ukrajincov?  
Úplne na začiatok je potrebné dopriať im priestor a čas na ubytovanie, oddych a upokojenie sa. Následne je potrebné poskytnúť im informácie o vybavení domácnosti, čo majú k dispozícii, kde je kuchyňa, čím je vybavená. Vhodné je informovať ich o tom, aký máte režim, čo potrebujete, aby bolo zabezpečené. Je dôležité určiť priestor, ktorý sme ochotný ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny poskytnúť. Je potrebné, aby uvedený priestor bol vybavený potrebnými lôžkami a prikrývkami. Aby mali k dispozícii základný nábytok, kde si môžu odložiť svoje osobné veci a potreby. Rovnako je potrebné zabezpečiť im prístup k sociálnemu zariadeniu, v prípade matiek s malými deťmi, aby mali možnosť, kde budú môcť zabezpečiť starostlivosť o tieto deti. Je vhodné vopred nakúpiť základné trvanlivé potraviny, hygienické pomôcky, poprípade plienky či umelú výživu. Je potrebné informovať ich o tom, čo všetko majú k dispozícii, poprípade, ako to bude so stravovaním…

Pomoc s adaptáciou rodičia – Kontaktná osoba z call centra Kto pomôže Ukrajine by Vás mala požiadať o to, aby ste si uložili jej meno a heslo a zároveň Vám po telefonickej dohode príde potvrdzujúci email, v ktorom by tento kontakt mal byť. V prípade, ak sa vyskytne problém, ktorý nedokážete riešiť, môžete kontaktovať priamo call centrum. Rovnako je potrebné rátať aj s pomocou orgánov miestnej štátnej správy, či už sa jedná o mestské úrady, úrady práce, školy a školské zariadenia.

Obava z jazykovej bariéry – ide o slovanskú reč, príbuznú slovenskému jazyku. V prípade, ak sa nevieme dorozumieť, používame výdobytky modernej techniky – prekladač, prípadne komunikáciu v angličtine. Aby sme vám aj deťom uľahčili počiatočnú komunikáciu, pozrite si pomôcku s ukrajinskou abecedou a základnými frázami v ich jazyku. 

Dôležité kontakty, ak zlyháva pomoc, prípadne sa vyžaduje iný druh pomoci – https://ktopomozeukrajine.sk/. Organizácia má zriadené call centrum, kde sa poskytovatelia môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc. Podľa nimi zadanej požiadavky, pracovník call centra napojí poskytovateľa na ten druh pomoci, ktorý aktuálne poskytovateľ potrebuje.

Základ je správať sa ľudsky. Byť empatický, vnímavý, pozerať sa na situáciu očami človeka, ktorý potrebuje našu pomoc. Prosím, zvážte svoje možnosti. Ujasnite si, ako Vy sami môžete pomôcť, kto vo Vašom okolí môže potrebovať pomoc. V tejto situácii to môže byť aj Vaša rodina a Vaši blízki. Nezabúdajte na nich. Či už sa rozhodnete pomáhať vo Vašom okolí, poprípade aj na inom mieste, je potrebné sledovať aktuálne informácie, ako sa mení situácia,  a aká pomoc je momentálne najviac potrebná.

Viac informácií, ako aj ďalšie informačné videa, nájdete v našej Klientskej zóne: