Náhradné výživné

Od 1.1.2022 sa menia podmienky upravujúce náhradné výživné na základe novely zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom. Maximálna výška poskytovaného náhradného výživného sa ruší. Taktiež sa nebudú posudzovať príjmy rodiny. Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky: súdu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom z dôvodu, že povinná osoba (rodič […]