Pandemická OČR

Aktualizácia: Dňom 1. januára 2022 sa ruší poskytovanie pandemického rodičovského príspevku. Pandemický rodičovský príspevok bude za mesiac december 2021 (posledný mesiac, za ktorý príspevok patrí) naposledy vyplatený v mesiaci január 2022. Nárok na pandemický rodičovský príspevok zaniká automaticky bez vydania písomného rozhodnutia zo strany platiteľa – úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od 8. februára sa otvárajú niektoré školy a škôlky. Kedy rodičom v tejto situácii nárok na pandemickú OČR vzniká, trvá alebo kedy zaniká?

Na pandemickú OČR nárok trvá, ak:

  • škôlka alebo škola ostala zatvorená,
  • v pondelok 08.02.2021 škôlka alebo škola ešte nestihne otvoriť a potrebuje tento deň na testovanie. Nárok na OČR majú rodičia za tento deň.

Na pandemickú OČR nárok zaniká, ak:

  • škôlka alebo škola otvorí,
  • dieťa rodič nedá do škôlky alebo školy, ktorá je otvorená, z obavy pred ochorením,
  • dieťa nebude navštevovať škôlku alebo školu ktorá je otvorená, z dôvodu, že sa rodič nedal otestovať.

Viac informácií nájdete na webe Sociálnej poisťovne.

Vzory žiadosti o pandemické nemocenské (PN) a pandemické OČR: