Mako a JEDEN RODIČ spoločne pomáhajú deťom osamelých rodičov

Keď pri príležitosti Dňa jednorodičov, 21. marca, zhliadol Petr Ostružiar z o.z. Mako SK rozhovor Evy Markovej, riaditeľky neziskovky JEDEN RODIČ, na Instagrame influencerky Beccy, ani netušil aká plodná spolupráca z toho vznikne. Obe dámy sa totiž bavili aj o potravinovej pomoci cez spoločnosť BILLA a o spolupráci s občianskym združením BILLA ľuďom, ako aj o poskytovaní komplexnej pomoci vybraným rodinám cez projekt CHLEBODARCA. Veľmi ho táto téma oslovila. Neváhal, oslovil riaditeľku Evu Markovú a ponúkol jej spoluprácu. A to celkom konkrétnu – vzájomne sa využijú možnosti každej organizácie pre zefektívnenie reálnej pomoci rodinám. „Toto spojenie vnímam ako veľmi potrebné, keďže takto vieme spoločne pomôcť viacerým rodinám,“ potvrdzuje Eva Marková. 

Prvou oblasťou je potravinová pomoc. Na východe Slovenska združenie Mako SK spolupracuje s jedným obchodným reťazcom. Okrem nákupných kariet má k dispozícii potraviny, ktoré odovzdávajú zákazníci priamo v predajniach do špeciálnych boxov. Tieto potraviny sú potom rozdelené jednotlivým organizáciám, ktoré následne distribuujú ľuďom v núdzi. Mako SK má pridelené boxy s potravinami v troch predajniach po Slovensku. Nemá však výdajne miesta. Neziskovka JEDEN RODIČ už má vytvorenú sieť spolupracovníkov potravinovej pomoci cez Potravinovú banku Slovenska v 19 výdajných miestach po celom Slovensku. „Napadlo nám spojiť našu potravinovú zbierku s výdajnými miestami, ktorými disponuje JEDEN RODIČ,“ uvádza Petr Ostružiar.

Druhou oblasťou spolupráce je projekt požičovne zdravotníckych pomôcok  „Všetci pre jedného, jeden pre mnohých“. Ide o bezplatnú požičovňu zdravotníckych kompenzačných pomôcok pre rodiny v núdzi.  „Systém v súčasnosti umožňuje získať príspevok na kompenzačnú zdravotnú pomôcku na 7 rokov. V realite však dieťa vyrastie z kompenzačnej pomôcky a tá stratí účel. Rodič musí vrátiť financie, lebo účel použitia uplynul skôr ako za 7 rokov. My sme preto prišli s požičovňou kompenzačných zdravotných pomôcok zadarmo. Takáto pomôcka sa následne môže zreparovať a posunúť ďalej. Napríklad, ak si má neúplná rodina zadovážiť pomôcku za 1 000 eur, je to pre každého rodiča veľmi náročné a častokrát z ekonomického hľadiska neuskutočniteľné. Hlavne, ak o rok alebo dva, už bude potrebovať opäť väčšiu pomôcku,“ hovorí Ostružiar. Väčšia zdravotná pomôcka ale znamená ďalšie zvýšené náklady pre rodinu a zaťaženie rodinného rozpočtu. Takto vedia pomôcť jednorodičovským domácnostiam a aspoň trocha im odľahčiť ich rodinný rozpočet.

Momentálne sa v projekte sústreďujeme sa financie a nákup jednotlivých pomôcok. Ako prvé si rodičia môžu požiadať o zapožičanie vákuových pomôcok. V pláne je aj nákup špeciálnych pomôcok pre hygienu – spŕch pre ležiacich. Ak ste osamelý rodič registrovaný v organizácii, máte túto službu plne k dispozícii. Stačí, ak do žiadosti o pomoc uvediete túto požiadavku. Ľudia z Mako SK Vám ochotne poradia nielen ohľadom samotných pomôcok, ale aj pri vybavovaní nároku na kompenzačný príspevok. Jednotlivé rodiny navštívia a pomôžu so sociálnym poradenstvom pre zdravotne postihnutých. Pomôcku zapožičajú aj vtedy, ak máte nárok na kompenzáciu kúpy novej, ale schválenie trvá dva-tri mesiace. Ak máte záujem o zapožičanie kompenzačnej pomôcky, všetky potrebné informácie získate tu: www.makosk.sk/kompenzacne-pomocky.

Treťou, no nie nemenej významnou oblasťou vzájomnej spolupráce týchto dvoch organizácií, je poradenstvo a vzdelávanie. Ide o pomoc v jednotlivých regiónoch a spájanie vzájomných kontaktov – odborníkov a dobrovoľníkov. „Keď som videl rozhovor s pani Markovou o jednorodičoch, napadlo mi: Načo budeme vymýšľať vymyslené? Každá organizácia ponúka niečo iné a spojením sa dosiahne efektívnejšia pomoc, zameranie, logistika, jednoducho všetko. Nadchlo ma, že JEDEN RODIČ pracuje s odborníkmi a vedeli by sme si poradiť navzájom“ uzatvára Petr Ostružiar. Reálnym výsledkom pomoci je aj zriadenie internetového pripojenia od spoločnosti SWAN pre 10 sociálne odkázaných rodín, ktoré nemali internetové pripojenie a ich deti sa tak nemohli učiť online.

Mladý youtuber Ján Martin Hirka, alias Mako, má 136-tisíc odberateľov. Možno ste jedným z nich a tento chlapec vám nie je neznámy. Dnes už 14-ročný Mako má vážny fyzický hendikep, ale jeho povaha je fascinujúco pozitívna. Svojim životom mnohých inšpiruje a dodáva silu. Sám našiel zmysel v zabávaní ľudí a v šírení pozitívnej nálady prostredníctvom tvorby svojich vlastných videí a výborného využitia sociálnych sieti. Myšlienku pomoci ostatným chceli, so svojim otcom a priateľmi, posunúť ďalej. A tak založili v roku 2016 občianske združenie. Jeho cieľom je pomáhať deťom so zdravotným postihnutím, ktoré mali sťažený štart do života a rodinám v sociálnom či inom nezvýhodnení. Chcú byť pomocnou rukou pre tých, ktorí ju na splnenie svojich snov potrebujú.