Sledujte nás

JEDEN RODIČ a BILLA ľuďom pomáhajú

Každý chlieb je dôležitý. Billa venuje z každého predaného chleba 1 cent na pomoc rodinám v núdzi v projekte CHLEBODARCA.

Tento rok z programu podporí až 12 jednorodičovských rodín komplexnou pomocou na celý rok, aby sa mohli dostať z ťažkej životnej situácie. Materiálna pomoc - potravinová karta 150€/mesačne. Odborná pomoc - poskytovanie psychologickej, sociálne pomoci a podpory, právnej ochrany, finančného, kariérneho poradenstva a iné... Zistite viac a zapojte sa aj Vy.

O projekte

Naša nezisková organizácia JEDEN RODIČ v spolupráci s občianskym združením BILLA ľuďom pomáhajú osamelým rodičom a ich deťom cez projekt CHLEBODARCA. Každý mesiac spoločne s hodnotiacou komisiou vyberieme 1  jednorodičovskú rodinu, ktorú zaradíme do charitatívneho projektu CHLEBODARCA.

Táto veľmi pekná myšlienka pomoci vznikla pred tromi rokmi a z každého zakúpeného chleba zákazníkmi v predajniach BILLA putuje jeden cent na podporu vybraným rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. N.o. Jeden rodič sa ľuďom v o.z. BILLA svojimi aktivitami a komplexným programom pomoci zapáčila a tak sme sa stali novým partnerom projektu v tomto v 3. ročníku.

Spoločnosť BILLA zamestnáva väčšinu žien, pričom mnohé z nich svoje deti vychovávajú bez akejkoľvek pomoci partnera. Problémy rodín, v ktorých chod domácnosti, prácu a starostlivosť o deti musí zvládať iba jeden z rodičov intenzívne v BILLA vnímajú. A keďže táto problematika bola na okraji záujmu, rozhodli sa otvoriť celospoločenskú diskusiu na tému jednorodičovstva spolu s nami a pomôcť nám v tomto úsilí. 

Jednorodičovským domácnostiam o.z. BILLA ľuďom poskytne príspevok na materiálnu, ale rovnako aj odbornú pomoc. Spoločne pomôžeme počas celého roku 2021 dvanástim vybraným jednorodičovským domácnostiam, rodičom a ich deťom. Jednorodičovské rodiny vyberáme z databázy registrovaných rodičov v našej organizácii. 

Pre koho je pomoc určená?

Projekt je určený jednorodičovským rodinám registrovaným u nás v organizácii JEDEN RODIČ, ktoré ale zároveň kompletne vyplnili  Žiadosť o pomoc

Do zaradenia financovania z projektu CHELEBODARCA sa jednorodičovské rodiny prihlasujú po tom, čo sú zo strany neziskovej organizácie JEDEN RODIČ vyzvaní a kontaktovaní so získaním pomoci cez Komplexný systematický program pomoci  pre jednorodičovské domácnosti počas 12 mesiacov. 

Požiadajte o pomoc >

Chcete požiadať o pomoc? 

 • Zaregistrujte sa u nás v organizácii, ak ste sa už registrovali, tento krok pre Vás neplatí
 • Vyplňte žiadosť o pomoc a všetky údaje uveďte reálne a pravdivo
 • V žiadosti napíšte Váš príbeh, aktuálnu situáciu a o čo žiadate
 • Prečítajte si  podmienky účasti zapojenia sa a informáciu na účely predvýberu
 • Pošlite nám aktuálnu fotku Vašej jednorodičovskej rodiny na email: info@jedenrodic.sk 
 • My sa vám ozveme do 10 dní od kompletne vyplnenej žiadosti. Naši špecialisti Vám položia ešte pár otázok
 • Každý mesiac vyberieme 3 jednorodičovské žiadosti, ktoré posunieme hodnotiacej komisii CHLEBODARCA
 • Všetci traja žiadatelia o pomoc si prečítajú aj informáciu na účely realizácie a marketingu.
 • Hodnotiaca komisia pozostávajúca zo zástupcov oz. BILLA ľuďom, BILLA, PENAM SLOVAKIA, n.o. JEDEN RODIČ a spolupracujúcich partnerov vyberie jednu jednorodičovskú rodinu mesačne a jednu jednorodičovskú rodinu kvartálne
 • Vybraných rodičov náslene kontaktujeme so zaradením a vypĺňajú  nám súhlas s realizáciou

Akú pomoc dostanete? 

 • Odbornú a humanitárnu pomoc cez náš Komplexný a systematický program pomoci pre jednorodičovské domácnosti pri riešení Vašej ťažkej životnej situácie počas 12 mesiacov
 • Nákupnú potravinovú kartu do predajní BILLA s kreditom 150,-eur na každý mesiac, počas celého roka

 

Chcete podporiť financovanie pomoci jednorodičovských rodín? 

 • Choďte do predajní BILLA
 • Kúpte si tam chlieb a 1 cent z každého kúpeného chleba putuje na podporu rodinám v ťažkých životných situáciách

 

Spolupráca s o.z. BILLA ľuďom a financovanie našej pomoci cez projekt CHLEBODARCA prebieha  od 1. januára do 31. decembra 2021.

Tím JEDEN RODIČ

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram