Iniciatívy

Aby bol život jednoduchší

Vyberte kategóriu článkov:

16. septembra 2020
Spoločný výskum zosúľaďovania pracovného a osobného života rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke

Autor:

Eva Marková
Zapojili sme sa do výskumu a spolupráce so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Cieľom výskumu je: Ochrana hospodárskych a sociálnych práv (napr. právo na prácu za dôstojných podmienok, právo na sociálnu podporu a sociálnu istotu) a právo na rovné zaobchádzanie pred a počas tehotenstva, počas materskej a rodičovskej dovolenke, ako aj po ich ukončení.
22. apríla 2020

Autor:

Jozef Búry
Súčasná pandémia spôsobujúca ochorenie COVID-19 a jej sociálny dopad výrazne ohrozil viaceré zraniteľné skupiny, na ktoré sa doteraz nemyslelo pri nastavovaní celoplošných riešení. Táto situácia však presahuje zamerania jednotlivých organizácií, a preto sme uvítali iniciatívu organizácie Človek v ohrození. Oslovili nás s  prípravou obsahu Vyhlásenia pre ochranu zraniteľných komunít. Celkovo sa k tomuto vyhláseniu pripojilo viac ako  80 organizácií.  My, Jeden rodič, n.o. sme sa podieľali na tvorbe obsahu tohto vyhlásenia, aby sme spoločne našli a identifikovali tie najdôležitejšie aspekty, v ktorých sú tieto skupiny ohrozené.
15. apríla 2020

Autor:

Jozef Búry
Sme presvedčení, že by bolo potrebné prijať efektívnejšie opatrenia na ochranu jednorodičovských rodín a detí počas krízy spôsobenou pandémiou, nakoľko v prípade zlyhania rodiča sú vystavené existenčnému ohrozeniu najmä nezaopatrené deti, čo je v rozpore so samotným právnym a sociálnym záujmom štátu na ich ochranu. Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme zváženie a následne prijatie týchto konkrétnych opatrení.