Spoločný výskum zosúľaďovania pracovného a osobného života rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke

Spoločný výskum zosúlaďovania pracovného a osobného života rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke

Spoločný výskum zosúľaďovania pracovného a osobného života rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke

Zapojili sme sa do výskumu a spolupráce so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Cieľom výskumu je: Ochrana hospodárskych a sociálnych práv (napr. právo na prácu za dôstojných podmienok, právo na sociálnu podporu a sociálnu istotu) a právo na rovné zaobchádzanie pred a počas tehotenstva, počas materskej a rodičovskej dovolenke, ako aj po ich ukončení.

Vďaka zozbieraným a zisteným skúsenostiam budeme môcť sformulovať odporúčania pre verejné inštitúcie ako zlepšiť situáciu rodičov, matiek a otcov na Slovensku.

Podľa EIGE (https://bit.ly/3h7HMJa) viac ako 25 % matkám na Slovensku nevznikne nárok na materskú dávku. Zároveň, podľa MPSVaR SR (https://bit.ly/2E3lslR) bolo v roku 2018 zamestnaných len 42,6 % žien s deťmi vo veku do 6 rokov.

Aká je ich životná úroveň? Aké majú možnosti na trhu práce? Je ochrana pracovného miesta a pracovných podmienok tehotných žien a rodičov dostatočná?

Aj tieto otázky sú predmetom výskumu zosúlaďovania pracovného a osobného života. Ak ste registrovaní rodičia v n.o. JEDEN RODIČ a máte skúsenosť s materskou alebo rodičovskou dovolenkou za posledných sedem rokov, v období 2013 – 2020, vyplňte prosím dotazník zameriavajúci sa na oblasť rodinnej politiky. Je zameraný na ochranu práv počas tehotenstva, materskej alebo rodičovskej dovolenky, ako aj po jej ukončení a teda reflektuje aj na nerovnosť žien a mužov na pracovnom trhu. Dotazník budete môcť vypĺňať do 20. septembra.

Link na dotazník: https://www.survio.com/survey/d/G0G5D3B2U1A8C3J9M

Rozhovory s rodičmi a expertmi

Okrem dotazníka bude Slovenské národné stredisko pre ľudské práva realizovať aj kvalitatívnu časť výskumu prostredníctvom rozhovorov s rodičmi a expertmi.

Rozhovory s rodičmi budú prebiehať v rámci kvalitatívnej časti výskumu. Zapojiť sa môžu rodičia detí do 3 rokov veku dieťaťa v neistých formách práce (dohody, brigády, čiastočné úväzky). Ale aj otcovia, ktorí majú skúsenosť s materskou/rodičovskou dovolenkou. Ak by ste rodičia ktorých sa to týka, mali záujem a  možnosť zúčastniť sa týchto rozhovorov, dajte nám prosím vedieť. Napíšte nám na email: info@jedenrodic.sk váš súhlas so zapojením do rozhovorov. Radi vás prepojíme zo zástupcami výskumu.

Zistenia budú podkladom pre formuláciu odporúčaní voči verejným inštitúciám v oblasti rovnosti žien a mužov na trhu práce a nastaveniu rodinnej politiky v súlade s ľudsko-právnym prístupom.

Kto by sa mal zapojiť do výskumu:

 • matky na materskej/rodičovskej alebo v krátkom období po rodičovskej s deťmi od 0 do 4 rokov,
 • matky s nízkym príjmom pred/počas/po materskej a rodičovskej s deťmi od 0 do 4 rokov (boli pred materskou nezamestnané alebo zamestnané v prekérnych typoch prác- brigády)
 • matky nezamestnané v krátkom obodobí po rodičovskej s deťmi od 1 do 4 rokov
  • Podskupiny
   • Slovenka vs cudzinka
   • Mesto vs vidiek
   • Zdravotne znevýhodnené dieťa
 • otcovia na materskej s deťmi od 0 do 3 rokov
  • Podskupiny
   • Hlavnú starostlivosť vykonáva otec

 

Rozhovory s expertmi budú prebiehať v rámci kvalitatívnej časti výskumu počas mesiaca  september. Termíny panelov ktorých sa z n.o. JEDEN RODIČ zúčastníme: v Banskej Bystrici (17.9.), Bratislave (24.9.) a prostredníctvom online platformy (28.9.).