Otvorený list vláde SR

Otvoreny list vlade
Sme presvedčení, že by bolo potrebné prijať efektívnejšie opatrenia na ochranu jednorodičovských rodín a detí počas krízy spôsobenou pandémiou, nakoľko v prípade zlyhania rodiča sú vystavené existenčnému ohrozeniu najmä nezaopatrené deti, čo je v rozpore so samotným právnym a sociálnym záujmom štátu na ich ochranu. Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme zváženie a následne prijatie týchto konkrétnych opatrení. Otvoreny list v pdf celé znenie >

Dajte vedieť o našej iniciatíve svojim známym

Ak sme vás zaujali, alebo sa vám naše aktivity páčia, budeme vďační za vašu finančnú podporu. Ďakujeme.