CHLEBODARCA

Chlieb je symbolom domova, hojnosti, dobra, sýtosti a pocitu bezpečia. Billa venuje z každého predaného bochníka chleba 1 cent na pomoc rodinám v núdzi v projekte CHLEBODARCA .

Príbehy našich jednorodičov

Nikola je slobodná mama desaťročného syna Tobiasa a učiteľka na základnej škole. Už štyri roky žije v Bratislave a vedie deti láske k hudbe, ktorá je pre ňu ako kyslík. Jej snom je tvoriť hudbu a podporovať deti už v útlom veku v ich vlastnej umeleckej tvorbe.  Túži vydať vlastné CD, ktorého predaj by jej pomohol v náročnom živote jednorodiča. Prečítajte si […]

Rok 2022 v skratke

Ďakujeme všetkým našim partnerom a darcom za Vašu podporu v roku 2022. Aj vďaka Vám sa nám podarilo dosiahnuť: 100 rodinám sme pomohli v Ročnom komplexnom programe, 10 000 hodín odborných konzultácií dostali naši klienti, 995 detí dostalo počas roka našu pomoc, 620 rodín dostalo potravinovú pomoc, 715 rodín dostalo humanitárnu pomoc, 1 280 hodín […]

Ako z bludného kola von

Ostali ste v živote sám, a pasujete sa so starostlivosťou a výchovou detí sami? Ako sa postaviť čelom ku každodenným situáciám a ustáť ich?

Komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce

Projekt s názvom KOMPOD – Komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce začal 1.7.2023 a končí 30.11.2023. Týmto projektom podporujeme jednorodičov, ktorí nie sú aktívni na trhu práce. Hlavný cieľ projektu je poskytovanie individuálneho odborného poradenstva, zameraného na podporu a pomoc klientom pri hľadaní pracovného uplatnenia, získanie a rozvoj pracovných zručností, ako aj stabilizácia celkovej životnej […]