Pomôžme deťom so šťastným návratom do školy

Návrat do školy by pre deti a rodičov mal byť radosťou, nie starosťou Nadácia Slovenskej sporiteľne preto daruje 25 000 eur na nákup školských potrieb pre 250 detí z  jednorodičovských a rodín, ktoré sú registrované v komplexnom programe pomoci organizácie JEDEN RODIČ, n.o. Vybaviť prváčika školskými potrebami stojí aj stovky eur. Pre mnohé jednorodičovské rodiny je to nepredstaviteľný výdavok. Vďaka […]

Packeta Slovakia spolupracuje s JEDEN RODIČ pri zasielaní pomoci

Vďaka spolupráci s organizáciou Packeta Slovakia máme jedinečnú možnosť pravidelne posielať našim klientom potravinovú a humanitárnu pomoc, keď si to situácia vyžaduje. Častokrát rodiny nemajú prostriedky ani na zakúpenie základných potravín, drogérie alebo nevyhnutného oblečenia a potrieb pre deti. A aj vďaka tejto spolupráci môžeme posielať adresnú pomoc tam kde je najnevyhnutejšia. Pomoc je určená […]

Značka NOK (Nemám odpadkový kôš) podporí klientov JEDEN RODIČ

Značka NOK (Nemám odpadkový kôš) bude spolupracovať s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ finančnou podporou jej aktivít, ako aj pri vzdelávaní jednorodičov o ekonomických výhodách bezodpadovej domácnosti. Značka NOK spája ochranu životného prostredia a chránené dielne. Ich cieľom je pomôcť nájsť alternatívne výrobky bez plastov a na opakované použitie. V rámci spolupráce s neziskovkou JEDEN RODIČ […]

Komplexný program pomoci pre jednorodičovské rodiny – získanie pracovných a finančných zručností

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ pomáha osamelým rodičom programom komplexnej odbornej pomoci, ktorý je prioritne určený pre aktívnych jednorodičov, ktorí chcú zmeniť svoje aktuálne životné obdobie. Ide o unikátny program komplexnej 6 mesačnej pomoci, ktorý vznikol v spolupráci s Nadáciou Orange cez Vianočný fond pomoci 2021. O programe Rodičia a ich deti z neúplných rodín si sami nevedia pomôcť, […]