SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIOU JEDEN RODIČ, čo nové v našej kuchyni:-)

Milí rodičia, v nadväznosti na vaše podnety cez sociálne siete a emaily, sme pre Vás pripravili zoznam nových pravidiel spolupráce s našou organizáciou JEDEN RODIČ, ktoré platia od 1. januára 2022.

Ako sa k nám registrujete?
Veľa z Vás sa nás pýta, ako môžu získať pomoc. Je to jednoduché, potrebujete urobiť nasledovné. Zaregistrovať sa do našej organizácie. Vyplnením registrácie sa dostávate do systému a do evidencie našej organizácie. Link na registráciu je tu: Registrácia – Jeden Rodič (jedenrodic.sk) Viac krát sa už nemusíte opakovane registrovať.

Čo sa potom udeje?
Vyplnením registrácie ste sa IBA zaregistrovali, nedostanete pomoc automaticky. Nikto Vám od nás nebude volať.

Ak potrebujete pomoc, musíte urobiť nasledovné:
Po registrácii Vám do vášho emailu, ktorý ste zadali, príde správa od nás. Posielame Vám inštrukcie. Napríklad: zasielame link na vyplnenie:  Žiadosť o pomoc – Jeden Rodič (jedenrodic.sk)

Vyplnila som Žiadosť o pomoc, čo sa teraz bude diať?
Vyplnením Žiadostí o pomoc príde k nám do organizácie upozornenie na kolegov v regiónoch. Oni Vám budú volať a pýtať sa na doplňujúce otázky. Spoločne s Vami vyhodnotia vašu situáciu a spoločne budeme hľadať vhodný projekt z ktorého bude pre Vás pomoc financovaná. Tu sa dostávate na zoznam čakateľov.
V súčasnosti máme spustené tieto projekty do ktorých postupne zaraďujeme jednorodičovské rodiny:

  1. CHLEBODARCA – Ročný program komplexnej a systematickej pomoci, ktorý financuje občianske združenie BILLA ľuďom.
  2. KOMPODKomplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce. Projekt pre jednorodičov a ich deti, ktorí nie sú aktívni na trhu práce.

Nové projekty budeme zverejňovať na našej stránke. Sledujte nás.

Ak sme počas roka našli pre Vás vhodný projekt, budeme Vás v priebehu roka kontaktovať s touto ponukou zaradenia do projektu.

Čo máte od toho očakávať?
Niektorí zo žiadateľov si myslia, že pre zmenu v ich živote nemusia urobiť nič. Teda akurát sa ozvať. Áno, tým to začína. Na to, aby pomoc od nás priniesla svoje ovocie, potrebujete aj Vy aktívne pristupovať k pozitívnej zmene vo vašej jednorodičovskej rodine. Pri zaradení do projektu bude nevyhnutne potrebná Vaša súčinnosť. Spíšeme s vami zmluvu o poskytnutí odborných služieb. Táto slúži na potvrdenie spolupráce, že to obidve strany myslia vážne.

Po podpise zmluvy Vás bude kontaktovať pridelená manažér/ka rodiny, ktorá Vás oboznámi s plánom pomoci pre vašu rodinu. A až potom Vás budú postupne kontaktovať naši špecialisti v danej oblasti, ktorú potrebuje riešiť.  Vyčleňte si 2-4 hodiny týždenne na túto spoluprácu. Naša pomoc trvá celých 12 mesiacov, alebo tak, ako je nastavený projekt.

Čo sa stane po skončení projektu?
Rodičov, ktorí čakajú na pomoc je veľa. Preto chceme dať šancu aj iným, a tak po skončení projektu zaraďujeme do pomoci aj iné rodiny. Vy v našej evidencií zostávate naďalej a máte možnosť čerpať výhody z našich spoluprác s partnermi. Napríklad: Potravinová Banka Slovensko, kde 1x za štvrť roka posielame balík potravín. Alebo ak sa nám podarí dohodnúť inú spoluprácu, ako to bolo v prípade Food Panda, kde sme posielali kupóny na nákup potravín, alebo reštaurácie. A iné.

Môžeme Vás zo spolupráce vylúčiť?
Svoj čas si veľmi vážime a pomocou neplytváme. Máme pravidlo 3x a dosť. Tí rodičia, ktorí sa nedostavia na vopred dohodnutý a odsúhlasený termín s našim kolegom a neospravedlnia sa, tak ich po treťom upozornení z tejto pomoci vylúčime.

Čo robiť, ak chcem zo spolupráce vystúpiť?
Ak sa rozhodnete spoluprácu ukončiť, počítajte s tým, že sa riadime podmienkami projektu alebo dohodnutej spolupráce, ktorá je zakotvená v zmluve. Za svoje životné rozhodnutia je potrebné prevziať  zodpovednosť. Podľa povahy projektu sú niektoré projekty aj sankcionované. Preto si prečítajte zmluvu úplne do konca.

Jednorodičia, potrebujete informácie?

Ak ste registrovaní jednorodič a radi by ste sa samovzdelávali v téme jednorodičovstva, tak si otvorte a aktivujte svoje konto v Klientskej zóne:

VSTUP do Klientskej zóny >