2 % z dane

Aj Vy môžete pomôcť deťom v jednorodičovských domácnostiach!

Aj Vy môžete pomôcť deťom v jednorodičovských domácnostiach!

Vážení priatelia a podporovatelia,

na Slovensku sú deti v každej 14-tej domácnosti vychovávané iba jedným rodičom. Až v 84% prípadoch výchovu rieši iba mama, otec tam zväčša chýba, niekedy úplne. Osamelí otcovia, hoc ich je “len” 16%, jednorodičovstvo prežívajú ešte ťažšie.

Títo rodičia sa cítia osamelo. Hanbia sa o svojej vyčerpanosti a diskriminácii hovoriť. Ešte donedávna nevedeli, na koho sa majú s prosbou o pomoc obrátiť.

Až sme vznikli my – JEDEN RODIČ, n.o. Pomáhame osamelým rodičom, ale aj ich deťom v jednorodičovských domácnostiach cez odbornú a humanitárnu pomoc. Lebo v týchto rodinách chýba toho viac, ako len druhý príjem. Rodičia sú na všetko sami. Výchova, starostlivosť o domácnosť a uživenie rodiny. Niektorí osamelí rodičia nemajú ani pravidelný príjem, lebo sú na trhu práce diskriminovaní.

Venujte aj Vy 2 % z dane jednorodičom. Vďaka nim možno aj niekto z Vašich známych či blízkych prežije svoje najťažšie životné chvíle dôstojnejšie.

Návod na poukázanie 2 % z dane

Pre viac informácií o poukázaní 2 % dane z príjmov v roku 2024 pozrite na ROZHODNI.SK alebo v tomto texte.

Údaje k vyplneniu tlačiva

Prispejete 2% z dane na

neziskovú organizáciu JEDEN RODIČ, ktorá je tu na pomoc osamelým rodičom a ich deťom. Naši odborníci, špecialisti a dobrovoľníci pomáhajú v rodinách, ktoré sa cítia bezradné a nevedia ako ďalej.

VEĽKÉ ĎAKUJEME!

Tím JEDEN RODIČ

Získané finančné prostriedky chceme využiť na pokrytie nákladov:

  1. Odborných a humanitárnych služieb pre osamelých rodičov a ich deti.

  2. Pri realizácii aktivít, ktoré umožnia verejnosti lepšie porozumieť potrebám v jednorodičovských domácnostiach a povedú k zlepšeniu života v týchto rodinách.

  3. Pri uľahčení systému práce celého tímu špecialistov, odborníkov, ale aj dobrovoľníkov cez online aplikáciu tak, aby rodiny mohli dostať pomoc čo najefektívnejšie.

Bez vás by to nebolo možné.

Zistite ako môžete pomôcť jednorodičovským rodinám

Ďakujeme za Vaše 2%

Veríme, že našu organizáciu podporíte a poukážete nám 2% už zaplatenej dane, aby sme mohli aj naďalej vytvárať lepšie podmienky pre jednorodičovské domácnosti.

Veľmi pekne Vám ďakujeme a želáme Vám veľa zdravia a úspechov v roku 2024.

S úctou,

Ing. Eva Marková
štatutárka n.o. JEDEN RODIČ