Humanitárna pomoc pre jednorodičov

V spolupráci s partnermi, Platformou potravinovej pomoci a Potravinovou bankou Slovenska, organizujeme humanitárnu a potravinovú pomoc pre osamelých rodičov a ich deti, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Pomoc bude poskytovaná v závislosti od množstva tovaru, ktoré dostaneme od partnerov. Pre koho je humanitárna pomoc určená? Pomoc  je určená jednorodičovským rodinám, ktoré sú zaradené […]