Komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce

Projekt s názvom KOMPOD – Komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce začal 1.7.2023 a končí 30.11.2023. Týmto projektom podporujeme jednorodičov, ktorí nie sú aktívni na trhu práce. Hlavný cieľ projektu je poskytovanie individuálneho odborného poradenstva, zameraného na podporu a pomoc klientom pri hľadaní pracovného uplatnenia, získanie a rozvoj pracovných zručností, ako aj stabilizácia celkovej životnej […]