Spolupráca s mestom Trnava

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ a mesto Trnava chcú spolupracovať pri pomoci a podpore osamelých rodičov, ktorí bývajú v Trnave. Aj preto sa 9. mája 2022 konalo prvé oficiálne stretnutie zástupcu neziskovky, riaditeľky Evy Markovej, so zástupcami mesta Trnava – PhDr. Evy Nemčovskej, zástupkyni primátora a pani Mgr. Ingrid Huňavej, vedúcej sociálneho odboru.

Na stretnutí sa hľadali cesty na spoluprácu. Dohodli sme sa na spustení pilotnej spolupráce a poskytnutie špecializovaných komplexných odborných služieb v rámci Ročného programu cez našu organizáciu obyvateľom – jednorodičom mesta Trnava. Viac informácii nájdete aj na mestskej webstránke pre komunitné sociálne služby https://socialnesluzby.trnava.sk/