Rozpadla sa vám rodina? 10 rád ako to povedať deťom.

Je koniec! Už nevládzete! Príbeh milujúcej rodiny je v troskách. Láska prerástla v nenávisť a vy robíte veci, ktoré by ste asi nikdy predtým neurobili.  Čo robiť aby sme to ustáli?

Len výnimočne sa rodičia vedia dohodnúť a rozpad rodiny ustoja v pokoji. Väčšina rozvodov a rozpadov rodín je pre všetkých zúčastnených, ako rodičov tak aj deti, stresujúca udalosť. Dieťa je do rozchodu a rozvodu svojich rodičov vtiahnuté. Často je prostriedkom vydierania, svedkom hádok, násilia, kriku a vyhrážok. Dieťa je citovo vydierané a podplácané. Úlohou rodiča je však chrániť vlastné dieťa pred  utrpením, neistotou, úzkosťou, osamotenosťou a celkovým napätím od toho čo doslepáci neustáli.  Koľko rodičov si však svoje správanie pri rozpade rodiny uvedomuje a ako by sa mali zachovať?

Ako to povedať deťom

Vysvetliť takúto situáciu milujúcemu dieťaťu je pre rodiča asi aj dosť náročné. Prinášame pár rád ako to vysvetliť tak, aby to bolelo čo najmenej.

 1. Vysvetlite mu, primerane veku, že ocko a maminka sa už neľúbia a dohodli sa, že už nebudú spolu bývať.
 2. ALE, dávajte mu najavo lásku a porozumenie a to tým, že mu budete venovať dostatok času, pozornosti. Spoločenská hra, kus reči, alebo len také držanie sa za ruku niekedy pomôže viac ako slová.
 3. Dávajte mu pocit dôležitosti a povzbudzujte ho.
 4. S ex partnerom zachovajte komunikáciu bez osočovania, agresivity a hádok. Ako pred očami dieťaťa, tak aj cez sms alebo pri osobnom stretnutí. Ak vás veľmi ranilo jeho, jej správanie, skúste povedať, že teraz neviete reagovať, potrebujete si to premyslieť. Proste si pýtajte čas. Nerozhodujte sa v afekte a okamžite.
 5. Je nesmierne dôležité pre budúce partnerské vzťahy vášho dieťaťa uchovať pozitívny obraz ex – partnera, lebo si treba uvedomiť, že aj „zlý“ rodič je lepší ako žiaden. A to, aký vzor dieťaťu ukazujete, to si on odnáša do svojho budúceho partnerského vzťahu.
 6. Poskytujte dieťaťu jasné a stručné informácie. Veď páchanie manipulácie na vlastnom dieťati je ohavné a toto vás predsa nemôže robiť naozaj šťastným.
 7. Konflikt neriešte egoisticky, ALE myslite na dieťa a jeho pocity pri strate milovaného rodiča. Automaticky sa mu zapína model, že ak odišiel jeden rodič z jeho života, môže odísť aj druhý. Deti žijú vo veľkom strachu a obavách zo straty rodičov, preto sa budú správať tak, aby nestratili aj vás. Často sa stáva, že klamú aby vás nesklamali.
 8. Veľa sa s dieťaťom rozprávajte, uisťujte ho o svojej láske k nemu. Dieťa stráca istotu, stabilitu, vládne v ňom zmätok, stráca sa spolupatričnosť k rodine a často aj k širšej rodine.
 9. Dôležité je zachovať čo najviac domácich stereotypov.
 10. Neprerušujte kontakt s ľuďmi v okolí dieťaťa, najmä starí rodičia. Tým citlivo vysvetlite, aby nehuckali dieťa voči druhému rodičovi!

Ako si zachovať ľudskosť

Rozvod nie je dôvodom k strate ľudskosti. A preto, nestrácajte svoju ľudskú dôstojnosť voči deťom, bývalému partnerovi a voči sebe samému.

 • Uvedomte si, že rodičovstvo je neodvolateľné, je večné! Rozvod je krokom k lepšiemu životu, nie ubíjaním partnera a dieťaťa.
 • Uvedomte si, že nezvládnuté afekty zraňujú viac ako zmena situácie.
 • Dôležité je vopred si určiť a dodržiavať pravidlá vzťahu, ako sú financie, stretávanie sa, výchovné pravidlá, vzájomná tolerancia a rešpekt.
 • Obaja ste rodičmi a pokúste sa správať k sebe slušne a ukazujte svojmu dieťaťu dobrý príklad.
 • Nikdy neriešte vaše spory cez dieťa, všetky veľké a silné emócie sú často prekážkou rozumne komunikovať. Správajte sa ako rodič, nie ako nahnevaný, urazený, ješitný, ponížený a porazený expartner/ka.

Dôležitým krokom je nastaviť si spoločné pravidlá na výchovu detí. Nemali by sa výchovné štýly a pravidlá  extrémne odlišovať. Ak sa neviete dohodnúť, choďte za odborníkom, mediátorom. Výsledkom mediačných stretnutí je rodičovská dohoda, kde zaznamenáte pravidlá výchovy svojho dieťaťa. Často sa stáva, že ex sa snaží počas krátkeho času s dieťaťom, kupovať si jeho lásku, starostlivosť a náklonnosť. Je to asi tá najväčšia chyba a zločin, ktorý páchate na vlastnom dieťati. Dokážte, že vy dospelí ste silnejší a zrelší ako dieťa, myslite na budúcnosť a možnosti dieťaťa.

Rodič, ktorí odišiel od rodiny si musí uvedomiť čo stojí každodenná prevádzka bývania, obliekania a starostlivosti o dieťa, a tu by ste mali skôr finančne pomôcť, a nevyhovárať sa bývalému partnerovi že nemáte peniaze. Za ne si kupujete náklonnosť svojho dieťaťa. Alebo niektorí vyhadzujú dieťaťu na oči, čo všetko sme mu za víkend kúpili a poskytli….. Raz nám to môže dieťa alebo život vrátiť. Ušetrite deti emocionálnych výlevov, nezaťahujte ich zbytočne  do vašich rodičovských problémov, ale ani ich nezaťažujte vašimi osobnými zraneniami a boliestkami, keď sa cítite oklamaný/á, dotknutý/á a ponížený/á.

Nájdite si v kríze a v situácii, keď budete bezradný a budete sa cítiť v bezvýchodiskovej situácii odborníka, psychológa, ktorý vám pomôže prejsť cez toho náročné životné obdobie, bude vám rozumieť, ale nebude vás súdiť a hodnotiť. Pokojne sa mu „vyplačte na pleci“, aby ste zo seba dostali pretlak negatívnych emócií a pocitov, vyčistili ste si vaše vnútro a mohli s pokojnou a čistou hlavou riešiť racionálne vzniknutú situáciu tak, aby z konfliktu vyšlo „ víťazne „ dieťa a nie vaše dotknuté ego. Aj po rozchode zostaňte ľudskými bytosťami, a buďte príkladom pre vaše deti, ktoré kopírujú správanie dospelých po celý život. Deti si všetko pamätajú a vnímajú.

Jednorodičia, potrebujete pomoc? Ozvite sa.

Ak ste jednorodič a potrebujete pomôcť, poprosíme vás o registráciu a vyplnenie prieskumu čo najpodrobnejšie.

Registrovať sa >