Náš Jednorodičovský diár pomáha rodičom

Kúpou tohto prvého jednorodičovského diára podporíte aktivity našej organizácie JEDEN RODIČ.
Pomáhame jednorodičom a ich deťom. 
 
Prečo si kúpiť jednorodičovský diár
  • Krajšie dni jednorodičovským rodinám – Výťažok z predaja použijeme na rozvoj našej činnosti, pomoci jednorodičom a ich deťom, ktorí to majú náročné.
  • V diári si môžete prečítať 12 príbehov rodičov, ktoré sú sprevádzané čiernobielymi dokumetárno – ilustračnými fotografiami zo života našich jednorodičov. Autorka fotografií, Ľubomíra Petrová je rovnako naša kolegyňa.
  • Diár nie je presne štruktúrovaný na rok 2021, ale je rozdelený do týždňov a dní, takže zapisovať si môžete začať kedykoľvek, aj počas roka. Je to vlastne diár – zápisník. Pre Vaše radosti, povinnosti, ale aj pre Vaše myšlienky. 
  • K jeho vzniku ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prispeli svojim príbehmi, ďalej veľké poďakovanie patrí grafikovi Adrianovi Leškovi za návrh a spracovanie diára a  spoločnosti k-PRINT, s.r.o. za tlač diára. Bez týchto ľudí by nemohol vzniknúť.  
 

 
Ako si objednať diár?
  • Diár si môžete objednať iba za 10€ (v cene je poštovné a balné)
  • Objednávku môžete urobiť cez email  (info@jedenrodic.sk) alebo náš kontaktný formulár.
  • Pošlite nám údaje pre doručenie diára (meno a adresa)
  • Uhraďte sumu 10 € na náš účet SK66 8330 0000 0023 0164 2938
  • Do správy pre prijímateľa uveďte vaše meno a adresu pre identifikáciu platby.
 
Č. účtu: SK66 8330 0000 0023 0164 2938
 
Ďakujeme Vám, že Vám nie sú jednorodičovské rodiny ľahostajné a chcete nás podporiť.
 

Objednajte cez formulár >Objednajte cez email info@jedenrodic.sk >