Daňový bonus od 1.7.2022 a ďalšie rodinné príspevky

Od 1. júla 2022 sa zvyšuje daňový bonus na dieťa. V prípade detí do 15 rokov vzrastie zo súčasných 47,14 eura na 70 eur mesačne. Od januára 2023 by sa potom mal  zvýšiť na 100 eur.

Na deti staršie ako 15 rokov sa daňový bonus od júla 2022 zvýši z 23,57 eura na 40 eur mesačne a od januára 2023 by mal stúpnuť na 50 eur. To neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Pre obdobie od 1. júla do konca roka 2022 platí ustanovenie, ktoré upravuje, že aj v tomto čase je možné postupovať spôsobom a po splnení podmienok pre daňový bonus, ktorý bol účinný do 30. júna 2022, ak je to pre daňovníka výhodnejšie. Zamestnávateľ pri priznaní daňového bonusu za mesiace júl až december 2022 musí postupovať vždy tak, aby zamestnancovi priznal vyšší nárok na daňový bonus.

Ukážeme si príklad na zamestnancovi s hrubou mzdou 600 eur, ktorý má dve deti 3 a 5 rokov.

  • Po starom je daňový bonus suma 2 × 47,14 eura = 94,28 eura.
  • Po novom je daňový bonus suma 2 × 70 eur = 140 eur, súčasne najviac 140,92 eura, to znamená, že daňový bonus po novom je 140 eur.

Zamestnanec dostane daňový bonus vypočítaný „po novom“, teda dostane sumu 140 eur.

Druhý príklad je zamestnanec, ktorý má hrubú mzdu 750 eur a má štyri deti vo veku 3, 5, 8 a 11 rokov.

  • Po starom je daňový bonus 2 × 47,14 eura + 2 × 43,60 eura = 181,48 eura.
  • Po novom je daňový bonus suma 4 × 70 eur = 280 eur, súčasne najviac 266,30 eura, to znamená, že daňový bonus po novom je 266,30 eura.

Zamestnanec dostane daňový bonus vypočítaný „po novom“, teda dostane sumu 266,30 eura.

Rodinné prídavky

Podobne sa budú zvyšovať aj rodinné prídavky. Od júla 2022 stúpnu z 25,88 eura na 30 eur mesačne a od januára 2023 by sa mali zvýšiť na 40 eur.

Tieto zmeny sú súčasťou „prorodinného balíčka pomoci“ktorého prvá časť vstúpila do platnosti 1. júla 2022 a druhá časť by mala začať platiť na začiatku nasledujúceho roka.

Voľnočasové aktivity

Na voľnočasové aktivity dostanú deti od 5 do 18 rokov každý mesiac finančný príspevok vo výške 60 eur mesačne. Zoznam voľnočasových aktivít, na financovanie ktorých možno použiť príspevok, pripravia ministerstvo školstva a rezort kultúry.

Príspevok pre prvákov

Rodičia dieťaťa, ktoré v septembri nastúpi do prvého ročníka základnej školy, dostanú ešte v tomto roku príspevok vo výške 106,33 eura. V budúcom roku by však už tento príspevok mal byť zrušený.