Značka NOK (Nemám odpadkový kôš) podporí klientov JEDEN RODIČ

Značka NOK (Nemám odpadkový kôš) bude spolupracovať s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ finančnou podporou jej aktivít, ako aj pri vzdelávaní jednorodičov o ekonomických výhodách bezodpadovej domácnosti. Značka NOK spája ochranu životného prostredia a chránené dielne. Ich cieľom je pomôcť nájsť alternatívne výrobky bez plastov a na opakované použitie. V rámci spolupráce s neziskovkou JEDEN RODIČ […]