Medzinárodný deň rodiny

Dnes, 15. mája, je Medzinárodný deň rodiny. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1993. Je to príležitosť pre vlády jednotlivých štátov, pripomenúť si a zamyslieť sa nad hodnotami rodiny a rodinnou politikou. Tento rok oslavy majú iný charakter, nekonajú sa žiadne verejné podujatia a význam vzniku tohto sviatku sa vrátil ku koreňom. Zostali sme doma, v kruhu svojich najbližších a zisťujeme, že za tento koronoví čas aká sme rodina. Ako fungujeme, prípadne nefungujeme. Uvedomili sme si, čo všetko je zbytočné, hoci sme si pred tým nevedeli bez niektorých vecí a návykov náš život ani predstaviť.