Značka NOK (Nemám odpadkový kôš) podporí klientov JEDEN RODIČ

Značka NOK (Nemám odpadkový kôš) bude spolupracovať s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ finančnou podporou jej aktivít, ako aj pri vzdelávaní jednorodičov o ekonomických výhodách bezodpadovej domácnosti.


Značka NOK spája ochranu životného prostredia a chránené dielne. Ich cieľom je pomôcť nájsť alternatívne výrobky bez plastov a na opakované použitie. V rámci spolupráce s neziskovkou JEDEN RODIČ poskytne združenie NOK zľavu na nákup pre “jednorodičov” a produkty pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Partnerstvo značky NOK a neziskovej organizácie JEDEN RODIČ potrvá minimálne jeden rok.

Chceme pomôcť rodinám v ťažkej sociálnej situácii prejsť tým náročným životným obdobím
dôstojnejšie a bezpečnejšie. Preto sme sa rozhodli, že z každého produktu NOK, ktorý sa
predá, organizácii JEDEN RODIČ venujeme 20 percent sumy. A v rámci konkrétnej materiálnej
pomoci tiež venujeme produkty rodinám, ktoré to najviac potrebujú
,“ hovorí Beáta Jalkoczy,
zakladateľka združenia NOK (Nemám odpadkový kôš).

“Neziskovú organizáciu JEDEN RODIČ sme si vybrali preto, lebo pomáhať ľuďom je nám blízke. Značka NOK spolupracuje s chránenými dielňami a dáva tak príležitosť ľuďom so špeciálnymi potrebami začleniť sa do každodenného života. A v neposlednom rade aj ja, ako matka, sa viem vcítiť do situácie iných rodičov. Viem si predstaviť, aké ťažké to majú rodičia, ktorí sú na všetko sami,” dodáva Beáta Jalkoczy.


Na Slovensku až 200-tisíc detí vyrastá v rodinách iba s jedným rodičom a denne čelia ekonomickému tlaku . Až 150-tisíc rodičov vychováva svoje deti sami, je to takmer 8% populácie. „Títo rodičia sa musia denne vysporiadať s obrovskou psychickou, sociálnou, ale aj finančnou záťažou. Rozpočet ich domácností často dokáže pokryť len základné potreby. Akékoľvek neočakávané výdavky ich vedia nepríjemne prekvapiť, preto veľmi vítame túto spoluprácu najmä pri vzdelávaní rodín ako znižovať odpady a uhlíkovú stopu na úrovni domácností, “ hovorí Eva Marková, zakladateľka n.o. JEDEN RODIČ.