Sledujte nás

Radíme rodičom

Jednorodičia, nemáte to ľahké a často neviete, kde začať. Veríme, že v niektorom z našich článkov nájdete inšpiráciu.

Rady psychológa

Rozpadla sa vám rodina? Ako sa zachovať a ako to povedať deťom?  A ako sa z toho celého nezblázniť, keď ste ostali na všetko sám/sama?

Rady právnika 

Ako požiadať o úpravu styku a výživné? Na čo všetko mám nárok, keď si ex neplní vyživovaciu povinnosť, prípadne je vo väzení alebo zomrel? Čo robiť, keď som adoptívny rodič? 

Rady ekonóma

Mali sme dva príjmy, teraz som na všetko sám. Ako to celé nastaviť tak, aby som nebol celý zvyšok života v strese? Ako si vytvoriť finančnú rezervu aj z toho  mála? 

Rady mediátora 

Ako sa rozprávať s ex, keď je to ťažké? Ako sa vysporiadať s okolím, keď som si adoptovala dieťa? Ako si nepripúšťať pohľady okolia?   
16. septembra 2020
Spoločný výskum zosúlaďovania pracovného a osobného života rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke

Zapojili sme sa do výskumu a spolupráce so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Cieľom výskumu je: Ochrana hospodárskych a sociálnych práv (napr. právo na prácu za dôstojných podmienok, právo na sociálnu podporu a sociálnu istotu) a právo na rovné zaobchádzanie pred a počas tehotenstva, počas materskej a rodičovskej dovolenke, ako aj po ich ukončení. Vďaka […]

Čítať ďalej
22. júla 2020
IKEA Pomáha

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ v spolupráci so spoločnosťou IKEA, pomáha osamelým rodičom. V rámci projektu IKEA pomáha doručíme do jednorodičovských domácností, osamelým rodičom a deťom, nábytok a bytové doplnky, v hodnote 50 tis. eur. Táto pomoc je určená iba pre jednorodičovské domácnosti. Regionálnymi partnermi projektu sú Mesto Bratislava a Košický samosprávny kraj. Projekt prebieha v dňoch od […]

Čítať ďalej
26. júna 2020
Náhradné výživné

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade: ak si povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo ak nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Čítať ďalej
26. júna 2020
Manželia nežijúci v spoločnej domácnosti

V prípade, ak manželia spoločne nežijú a jeden z nich alebo obaja sa ocitnú v stave hmotnej núdze, môžu sa na účely posudzovania hmotnej núdze posudzovať samostatne iba v prípade, ak si uplatnia zákonný nárok na manželské výživné. Návrh na určenie manželského výživného je potrebné podať na súd.

Čítať ďalej
26. júna 2020
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi od obce

Obec môže poskytovať jednorazovú dávku pomoci v hmotnej núdzi z rozpočtu obce najviac vo výške trojnásobku životného minima pre jednu dospelú osobu. Prostredníctvom eSlužby sa realizujú v elektronickej podobe úkony žiadateľa, i keď spravidla realizované za pomoci sociálneho pracovníka alebo zamestnanca obce, sledovanie splnenia podmienok pre poskytnutie dávky, doklady účelného využitia poskytnutej jednorazovej dávky.

Čítať ďalej
26. júna 2020
Pomoc v hmotnej núdzi

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm (od 1. júla 2020) : 214,83 EUR mesačne, ak ide o jednu […]

Čítať ďalej
26. júna 2020
Príspevok na starostlivosť o dieťa

Výška príspevku za starostlivosť na každé dieťa do 3 rokov alebo do 6 rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a dieťa je v starostlivosti: 280 EUR mesačne ktorú zabezpečuje zariadenie, iná právnická osoba alebo fyzická osoba na živnosť, 80 EUR mesačne ktorú zabezpečuje materská škola zaradená. do siete škôl a školských. zariadení […]

Čítať ďalej
26. júna 2020
Príplatok k prídavku na dieťa

Výška príspevku: 11,70 EUR k prídavku na dieťa

Čítať ďalej
26. júna 2020
Rodinné prídavky (prídavok na dieťa)

Výška príspevku: 24,95 EUR na každé nezaopatrené dieťa od jeho narodenia, najdlhšie do 25 rokov veku 102,50 EUR (jednorazovo) pre dieťa a to za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

Čítať ďalej
26. júna 2020
Rodičovský (materský) príspevok

Výška príspevku: 270 EUR (ak žiadateľ/ poberateľ nemal nárok na materské) - táto suma sa zvyšuje o 67,50 Eur (zvýšenie sumy o 25 %) ak sú súčasne narodené dve a viac detí a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa 370 EUR (ak žiadateľ/ poberateľ mal nárok na materské na dieťa uvedené v žiadosti) - […]

Čítať ďalej
17. júna 2020
Príspevok na viac súčasne narodených detí

Výška príspevku: 110,36 EUR na jedno dieťa Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba): rodič detí, alebo fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

Čítať ďalej
17. júna 2020
Príspevok pri narodení dieťaťa

Výška príspevku: 829,86 EUR príspevku má žiadateľka po dožití sa 28 dní veku prvého, 2-hého a 3-tieho dieťaťa, 151,37 EUR na každé dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní alebo ak matka požiada hneď po narodení dieťaťa z prvého až tretieho pôrodu (dieťa ešte nemá 28 dní) a ďalej na deti narodené zo štvrtého a ďalšieho […]

Čítať ďalej
15. mája 2020
Medzinárodný deň rodiny

Dnes, 15. mája, je Medzinárodný deň rodiny. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1993. Je to príležitosť pre vlády jednotlivých štátov, pripomenúť si a zamyslieť sa nad hodnotami rodiny a rodinnou politikou. Tento rok oslavy majú iný charakter, nekonajú sa žiadne verejné podujatia a význam vzniku tohto sviatku sa vrátil ku koreňom. Zostali sme […]

Čítať ďalej
10. mája 2020
Krásny Deň matiek

Dnes máme Deň matiek. Druhá májová nedeľa už tradične patrí mamám. Pripravila som pre nás mamky článok o tomto sviatku. Verím, že vás i týchto časoch povzbudí. Dovolím si byť viac osobnejšia, ako zvyčajne bývam. Tento rok je veľmi zvláštny, na jednej strane zo všetkých strán na nás osamelých rodičov prichádzajú ohrozenia, ale na druhej nám je […]

Čítať ďalej
5. mája 2020
Prečo by sa malo pomáhať jednorodičom? Príbehy rodičov: Túži po rodine, ale jednoducho niekedy to nevyjde

Nebudem písať o strastiach života slobodnej mamy či otca, jednak o tom už písali iní, za ďalšie považujem skúsenosť za neprenosnú a sýty hladnému nikdy neuverí, a napokon, dlhé články už nikto nečíta. Skúsim to skrátiť na trošku emocionálnu stránku toho, prečo si záujem jednorodičia naozaj zaslúžia. Sama pochádzam "z rozvedenej rodiny", tak si aj […]

Čítať ďalej
1. mája 2020
Prečo by sa malo pomáhať jednorodičom? Príbehy rodičov: Slasti a strasti života jednorodičov.

Život je jedna rozprávka, nie vždy krásna a ľúbezná. Niekedy je to tŕnistá cesta. Princezné však nežijú vo vežiach a ani tie veže nestrážia draci. Aj keď ... záleží, od uhla pohľadu. Aj princezná bola na všetko sama a ešte jej do okna chrlil drak oheň. Presne tak som sa cítila v niektorých momentoch. Láska verzus realita […]

Čítať ďalej
22. apríla 2020
Spoločná výzva viac ako 80 organizácií, ktoré pripravili Vyhlásenie pre ochranu zraniteľných komunít

Súčasná pandémia spôsobujúca ochorenie COVID-19 a jej sociálny dopad výrazne ohrozil viaceré zraniteľné skupiny, na ktoré sa doteraz nemyslelo pri nastavovaní celoplošných riešení. Táto situácia však presahuje zamerania jednotlivých organizácií, a preto sme uvítali iniciatívu organizácie Človek v ohrození. Oslovili nás s  prípravou obsahu Vyhlásenia pre ochranu zraniteľných komunít. Celkovo sa k tomuto vyhláseniu pripojilo viac ako  80 […]

Čítať ďalej
15. apríla 2020
Otvorený list vláde SR

  Sme presvedčení, že by bolo potrebné prijať efektívnejšie opatrenia na ochranu jednorodičovských rodín a detí počas krízy spôsobenou pandémiou, nakoľko v prípade zlyhania rodiča sú vystavené existenčnému ohrozeniu najmä nezaopatrené deti, čo je v rozpore so samotným právnym a sociálnym záujmom štátu na ich ochranu. Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme zváženie a následne […]

Čítať ďalej
31. marca 2020
7 rád ako sa nezblázniť, keď viem že som sám

Každý deň má 86 400 sekúnd. Niektorí ľudia stíhajú počas dňa viac, iní menej. Mať čas pod kontrolou je túžbou každého jedného z nás. Niekto si ho vie ustriehnuť, iný nie.  Často krát sa stáva, že chaos pilotuje náš život a to hlavne ten súkromný. Ste na dennodenné životné povinnosti sami? Alebo ste mamy a […]

Čítať ďalej
20. marca 2020
Rozpadla sa vám rodina? 10 rád ako to povedať deťom.

Je koniec! Už nevládzete! Príbeh milujúcej rodiny je v troskách. Láska prerástla v nenávisť a vy robíte veci, ktoré by ste asi nikdy predtým neurobili.  Čo robiť aby sme to ustáli? Len výnimočne sa rodičia vedia dohodnúť a rozpad rodiny ustoja v pokoji.  Väčšina rozvodov a rozpadov rodín je pre všetkých zúčastnených, ako rodičov tak aj deti, stresujúca […]

Čítať ďalej
15. marca 2020
Ak je rodič na všetko SÁM a nezvládne to, OHROZÍ to celú neúplnú rodinu!

Pôvodne sme toto video chceli spustiť k Medzinárodnému dňu Jednorodičov, kedy si všetci na celom svete pripomínajú dôležitú rolu jednorodičov. Tento deň, 21.marec, bol stanovený na počesť a uznanie tvrdej práce, oddanosti a dôležitej úlohy jednorodiča v životoch nezaopatrených detí a celej neúplnej rodine.

Čítať ďalej
15. decembra 2019
Nápady na prvé Vianoce pre jednorodičov

Vianoce sú úchvatným obdobím, najmä pre deti. Rodičia sú pod tlakom posledných príprav na sviatky a výziev z rozhodnutí, či zaplatiť bývanie, úver alebo za čo nakúpiť na štedrovečerný stôl. A v neposlednom rade, kde vaše deti strávia deň Vianoc. Ak prežívate prvé Vianoce ako jednorodič, možno sa budete cítiť trochu skľúčene, osamelo alebo neisto. […]

Čítať ďalej

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram