Sledujte nás

Potrebujete pomoc dobrovoľníka?

Ste na všetko sáma / sám?

Zišla by sa vám pravidelná výpomoc? Pomôžte si, vďaka dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke, ktorý má záujem venovať svoj čas, na pomoc dobrej veci. Prihláste sa a nájdite výpomoc pre vašu rodinu.

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram